Hjem
Det medisinske fakultet
Faglig påfyll

Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Veilederlunsj med aktuelle tema for forskerutdanningen

Det medisinske fakultet inviterer til ny veilederlunsj for ph.d.-veiledere. Som vanlig har vi to tema. 

 

Tvilsomme forskningspraksiser og holdninger til etikk - Matthias Kaiser

Hvordan forholder vi oss til tvilsomme forskningspraksiser? Er gaveforfatterskap et problem? Hva er egentlig "salamisering" og er det en utfordring når det gjelder ph.d.-veiledning?

Matthias Kaiser fra Senter for vitenskapsteori kommer til vår veilederlunsj for å presentere resultater fra RINO-prosjektet. RINO er en nasjonal undersøkelse om tvilsomme forskningspraksiser og etiske holdninger hos forskere ved norske institusjoner. I prosjektet kartlegges utbredelsen av, holdninger til, og kunnskap om uredelige og diskutable forskningspraksiser. Videre søkes innsikt i hvordan ulike institusjoner promoterer forskingsintegritet, og hvilke systemiske forhold som kan bidra til å styrke forskningsetisk kultur i institusjonene. 

 

Nytt i ph.d.-programmet - fakultetsadministrasjonen

Torunn Olsnes fra fakultetsadministrasjonen presenterer de nylige endringene i ph.d.-programmet. UiB fikk i november 2018 en ny ph.d.-forskrift, og i kjølvannet av dette har fakultetene nå fått egne, fakultetsvise ph.d.-program. Hva betyr det for deg som veileder?