Hjem
Det medisinske fakultet
KANDIDATUNDERSØKELSEN 2018

Medisin-kandidatene tjener mest

Gjennomsnittslønnen for en kandidat fra Det medisinske fakultet ligger 140 000 kroner over UiB-gjennomsnittet. Det er likevel trygghet som lokker dem til yrker i helsevesenet.

Medisinstudenter på lab
MYE PRAKSIS: I alt 90 prosent av kandidatene ved Det medisinske fakultet har praksis i løpet av studiene.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

En kandidat fra det Det medisinske fakultet tjener i gjennomsnitt 672 000 kroner i året mot 532 000 kroner, som er gjennomsnittet for kandidatene fra alle fakultetene ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det viser Kandidatundersøkelsen 2018- Fra studier til jobb på Vestlandet, fra Sammen - Studentskipnaden i Bergen. Undersøkelsen sjekker kandidatenes arbeidsforhold to år etter endt studie. 

Det er likevel ikke lønn som først og fremst lokker medisin-kandidaten til jobb i helsevesenet. I likhet med de andre kandidatene ved UiB er det godt arbeidsmiljø som teller mest. Deretter kommer stabil og trygg arbeidsplass, faglig utfordring og geografi, som viktige grunner for å søke jobb. 

I følge Steinar Hunskår, prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, så utdanner fakultetet i stor grad helsearbeidere for det offentlige helsevesenet eller til jobber der det er liten eller ingen arbeidsledighet. 

– Studentene er klar over at dette gir stor trygghet i yrkesvalget. Våre studenter har ofte en sterk profesjonstilhørighet og høy motivasjon for å få et bestemt yrke, som farmasøyt, tannpleier eller lege, sier Hunskår. 

Kandidatundersøkelsen viser blant annet at kandidatene ved Det medisinske fakultet: 

  • 94 prosent er i relevant jobb, og topper UiB-skalaen. UiB-genomsnittet er på 80 prosent.
  • 76 prosent fikk jobb før avlagt eksamen, mot 49 for UiB.
  • 74 prosent jobber i det offentlige, mot 57 for UiB. 


Les hele undersøkelsen her: