Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

På plass i nye lokaler i Alrek helseklynge

Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.

Åpning FHU
Leder for FHU, Francisco Real Gomez, med en del av de ansatte ved enheten.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) er en relativt ny kjernefasilitet ved universitetet. Funksjonen til enheten er å gjennomføre folkehelseundersøkelser på friske pasienter (som ikke er innlagt på sykehus) både for forskere ved ulike forskniningsinstitusjoner og næringslivet. Senteret åpnet i november for to år siden og har til nå hatt tilholdssted i Haukelandsbakken 45. Nå har de flyttet inn i nyoppussete lokaler i Alrek helseklynge, nærmere bestemt Overlege Danielsens hus.

- Å flytte inn i disse lokalene betyr veldig mye for FHU, sier leder for enheten Francisco Gomez Real.
- De er større og arealene er bedre, og plasseringen er mer hensiktsmessig med tanke på kommunikasjon, som for eksempel kollektivtransport, sier Gomez. Han trekker for eksempel frem at de har fått bygget et metabolsk kjøkken, hvor de kan lage lager måltider for ulike kostholdsprosjekter. Arealet inneholder i tillegg flere undersøkelsesrom, lab og en resepsjon.

Siden oppstarten så har FHU driftet fire prosjekter: CARBFUNC, HUSK3, RHINESSA 4 og PSORAX35. Gomez ser positivt på fremtiden til FHU i de nye lokalene:

- Dette blir spennende. Vi har nå etablert en god stab og har en tydelig geografisk tilhørighet, sier Real, men understreker at senteret er selvfiniasiert, og trenger å få inn inntekter fra flere prosjekter for å kunne fortsette driften.