Hjem
Det medisinske fakultet

ARK

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes et spørreskjema til alle ansatte med svarfrist medio februar.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og iversketting av forbedringstiltak. I mars og april behandles resultatene fra undersøkelsen i tilbakemeldingsmøter ved den enkelte enhet. I mars og april behandles resultatene fra undersøkelsen i tilbakemeldingsmøter ved den enkelte enhet.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Plan for gjennomføring ved fakultetet oppdateres på denne web-siden. 

Instituttene informerer om undersøkelsen og prosessen i instituttvise møter.

Ved spørsmål kan instituttets administrasjonssjef eller fakultetets personalsjef kontaktes.

Fremdriftsplan

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

Desember 2018

Oversendelse av komplett registreringsskjema

Ledere

Uke 3 2019

Utsendelse av faktaARK I (14.1.19)

ARK

Uke 6 2019

Svarfrist faktaARK I (innen 4.2.19)

Ledere

Uke 6 2019

Utsendelse av spørreskjema (KIWEST) (4.2.19)

ARK

Uke 9 2019

Svarfrist KIWEST (25.2.2019)

Ledere

Uke 10 2019

Overlevering av resultatpresentasjoner og faktaARK I

ARK

Uke 11 2019

Forsvarlig videreformidling av enhetenes resultatpresentasjoner

Ledere

Uke 12-13 2019

Gjennomføre planleggingsmøter med gjennomgang av resultater (prosessleder, leder og verneombud)

Ledere

Uke 14-15 2019

Invitere til og gjennomføre tilbakemeldingsmøter overfor alle ansatte

Ledere

Mai - juni 2019

Utvikle og følge opp tiltak i samarbeid med ansatte og verneombud

Ledere

Mai - juni 2019

Prioritere og iverksette tiltak

Ledere

 

Tilknyttet innhold