Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Ny maskin muliggjør toppforskning

Hyperion Imaging System gjør det mulig å undersøke vevstoff på en mye mer nøyaktig måte enn tidligere. Maskinen i Bergen er den eneste av sitt slag per dags dato i Nord Europa.

Hyperion Imaging System symposium
Hyperion Imaging System ble innviet med et symposium i Bygg for biologiske basalfag. Her fra en forelesning av Dr. Dario Bressan, University of Cambridge i anledning symposiumet.
Foto/ill.:
Tomasz Kantyka

Hovedinnhold

–  Hyperion Imaging-maskinen er i praksis et veldig kraftig mikroskop, som gjør det mulig å studere kreftceller, og lage et molekylært kart av vevet. På denne måten kan vi si mer om hvordan kreftceller og vevet rundt cellene fungerer, og håpet er at vi i fremtiden kan si mer om hvilke pasienter som har aggressive svulster, og hvilke svulster som er «snillere», forklarer leder for CCBIO, professor Lars Akslen i en video lagt ut på Youtube.

CCBIO er, formelt sett, eier av den nye maskinen som ble avduket ved Det medisinske fakultet, UiB, onsdag 6. februar. Bak ligger mange samarbeidspartnere, og i tillegg til CCBIO har det medisinske fakultet og Bergen Forskningsstiftelse (BFS) bidratt finansielt. Tilgangen til utstyret administreres og driftes av kjernefasiliteten Flow Cytometry Core Facility.

Første i Nord Europa

Kjernefasiliteten er den eneste av sitt slag i Norge og i Skandinavia, og per dags dato også i Nord-Europa, og er tilgjengelig for bruk for alle i både inn- og utland. Prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke, håper maskinen kan bidra til å stimulere til mer samarbeid:

–  Jeg håper denne nye kjernefasiliteten vil gi grobunn for nye samarbeidsprosjekter mellom Helse Bergen og Det medisinske fakultet, erklærte Bakke, på symposiet som var arrangert til ære for den nye anskaffelsen.

Gir muligheter for toppforskning

Ifølge administrativ leder ved CCBIO, Geir Olav Løken, så er det særskilt dette med tilgjengelighet som åpner muligheter for forskningssamarbeid. Forskere fra hele verden har tilgang til å ta i bruk maskinen, uten at eierne selv krever å stå som medforfattere i forskningsartiklene.

Instituttleder ved Klinisk institutt 1, Kjell-Morten Myhr, mener utstyret kan være veldig positivt for forskningsmiljøet ved og rundt Universitetet i Bergen:

– Maskinen gir muligheter til å produsere toppforskning i Bergen, og muligheter til forskningssamarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, sa Myhr, og la i likhet med andre vekt på den store fellesinnsatsen som ligger bak fra mange parter, for å få dette utstyret på plass.

Tilstede ved symposiet var representanter både fra BFS og Det medisinske fakultet, og forskere ved University of Cambridge, samt representant fra Fluidigm Coorporation, som produserer systemet.

Tilknyttet innhold