Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | DIARÉ

Vanlig å oppsøke lege ved diaré

En UiB-studie viser at nesten 130 000 personer i året går til legen på grunn av diaré. Det utgjør én prosent av alle legebesøk i Norge. Små barn og unge voksne går hyppigst.

Ung mann på toalettet
DIARÉ: De fleste opplever symptomer i et par dager uten å gå til legen. Likevel er det overraskende mange unge voksne og småbarn som oppsøker legen sin med diaré, ifølge UiB-forskere.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

Diaré er en svært vanlig tilstand som de fleste har erfaring med. Sykdommen omfatter alt fra omgangssyke til matforgiftning og turistdiaré. 

Så mange som 128 000 personer i året møter legen med denne kjedelige plagen. Det utgjør cirka én prosent av alle årlige legekonsultasjoner. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE.

– Til nå har man visst lite om denne pasientgruppen og deres kontakt med primærhelsetjenesten, men nå kan vi se at det faktisk er vanlig å møte legen ansikt til ansikt ved diaré, sier PhD-kandidat Knut Erik Emberland, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Studien er publisert i Family Practice.

Nå kan vi se at det faktisk er vanlig å møte legen ansikt til ansikt ved diaré.

Knut Erik Emberland

Små barn og unge voksne i flertall

Emberland og hans medarbeidere undersøkte alle legekonsultasjoner i Norge for perioden 2006 til 2015 ved å bruke tall fra databasen over legeregningskort (KUHR-databasen). 

– At det er småbarnsfamilier som hyppigst rammes av akutt diaré i befolkningen, er kjent. Men vi ble overrasket over at det er små barn og unge voksne som hyppigst også oppsøker lege ved diaré, og ikke eldre som generelt er mer sårbare for alvorlig sykdomsforløp, sier Emberland.

– Studien frembringer i så måte nyttig kunnskap for legene om hvilken aldersgruppe de kan forvente å møte.

Høysesong om vinteren

I studien fremgår det også at de fleste konsultasjonene skjer i vinterhalvåret.

– Ut fra alder og sesongvariasjon ligner konsultasjonsmønstrene for diaré på forekomsten av omgangssyke forårsaket av norovirus, sier Knut Erik Emberland.