Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | GIARDIA

Giardia-smittede har lavere livskvalitet

En UiB-studie viser at personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn andre ti år etter utbruddet.

Giardia livskvalitet illustrasjonsfoto
Kronsik utmattelse etter giardia-utbruddet i Bergen 2004 gir lavere livskvalitet ti år etter.
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

I 2004 var drikkevannet i store deler av Bergen forurenset av Giardia-parasitten. Man regner med at opp til 5000 personer ble rammet, og er dermed et av de største utbruddene i sitt slag i Europa, noen sinne. 

En studie ved Universitetet i Bergen (UiB) viser at disse enkelte grupper av de rammede har lavere livskvalitet ti år etter utbruddet, sammenlignet med friske personer.

– De som hadde kronisk utmattelse, eller kronisk utmattelse sammen med irritabel tarm, opplever en betydelig lavere livskvalitet, sammenlignet med personer i kontrollgruppen som ikke hadde noen av disse tilstandene, sier stipendiat Sverre Litleskare ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE.

– Et så stort tap av livskvalitet er i andre studier blant annet sett i sammenheng med økt risiko for å være borte fra jobb, sier han.

Giardiaparasitt i tynntarmen.
Foto/ill.:
Kurt Hanevik.
 Giardiaparasitt i tynntarmen til høyre for den røde pilen.

Mange klarer seg også bra

I studien fulgte forskerne 1252 personer med påvist Giardia, sammenlignet med en frisk kontrollgruppe med samme kjønns- og alderssammensetning. De som verken hadde kronisk utmattelse eller irritabel tarm, kommer bra ut med tanke på livskvalitet. 

– Våre analyser antyder at dersom en ikke hadde irritabel tarmsyndrom eller kronisk utmattelse hadde de Giardia-smittede lik livskvalitet som kontrollgruppen ti år etter utbruddet, sier Litleskare.

Studien er publisert i  tidsskriftet Neurogastroenterology and Motility.

– Sterk sammenheng mellom Giardia og plager 

Tidligere studier fra forskningsgruppen har vist at:

  • 47 prosent av giardiapasientene hadde irritabelt tarmsyndrom tre år etter utbruddet og 43 prosent ti år etter utbruddet, mot 14 prosent i begge kontrollgruppene. 
  • 47 prosent av pasientene hadde kronisk utmattelse tre år etter og 26 prosent ti år etter, mot 11 prosent i begge kontrollgruppene.
  • 18 prosent hadde begge tilstander mot 3 prosent i kontrollgruppen ti år etterpå.
     

– Dette viser at det er en sterk sammenheng mellom giardiautbruddet, irritabelt tarmsyndrom og kronisk utmattelse, sier Sverre Litleskare.