Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Ole Frithjof Nordheim ny leder for Bioteknologirådet

Professor i medisinsk etikk ved UiB, Ole Frithjof Norheim, er utnevnt som ny leder av Bioteknologirådet i perioden 2019 - 2023.

Ole Frithjof Norheim
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hovedinnhold

Fredag 29. mars utnevnte regjeringen et nytt Bioteknologiråd og professor i medisinsk etikk, Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, ble utnevnt som leder. Bioteknologirådet har som sin viktigste oppgave å gi råd til norske myndigheter i spørsmål vedrørende bio- og genteknologi. Norheim tar over ledervervet for Kristin Halvorsen, og er glad over utnevnelsen:

– Bio- og genteknologi er noe som er viktig for fremtiden og samfunnet, og gir muligheter for økt velferd. Det er også stor interesse for etiske spørsmål vedrørende bio- og genteknologi. Jeg vil bringe min faglige kompetanse i etikk inn i arbeidet med rådets arbeid med å utøve sitt mandat, sier professoren.

Ole Frithjof Norheim ledet Prioriteringsutvalget som la frem sin rapport i 2014 og har i perioden 2010 – 2017 blant annet ledet klinisk etikk-komite i Helse Bergen. I dag leder han «Bergen Centre for Ethics and Priority Settings» (BCEPS, tidligere "Globale helseprioriteringer") ved UiB.

Medlemmer Bioteknologirådet 2019 – 2023:

Leder: Ole Frithjof Nordheim
Nestleder Førsteamanuensis Kristin Sollum Steinsbekk, Trondheim
Øvrige medlemmer:
Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås
Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Avdelingsleder og overlege Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne
Professor Raino S. E. Malnes, Oslo
Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen
Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum
Lege og forsker Morten Magelssen, Oslo
Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange
Forsker, lege og forfatter Ishaq Bushra, Oslo
Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:
Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo
Professor Trygve Brautaset, Trondheim
Lege og forsker Ishita Barua, Oslo