Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

UiB med utstyr i verdensklasse

Nyåpningen av PET-senteret ved Haukeland Universitetssjukehus sikrer at forskere ved UiB og pasienter og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har visualiseringsutstyr i verdensklasse.

Margareth Hagen overrekker blomster
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

PET står for positronemisjonstomografi, og er en metode for å visualisere fuksjoner og biokjemiske prosesser i levende ved ved hjel av radioaktivt merket sporstoff. Ti år etter første åpning av PET-senteret har senteret fått en ny PET/CT-scanner, i tillegg til en PET/MR-scanner. Utstyret er støttet av Trond Mohn-stiftelsen. 

UiB og Haukeland Universitetssjukehus er de første institusjonene i verden som har tilgang på slikt utstyr. PET/CT har blant annet stor verdi innen kreftdiagnostisering og for undersøkelser av hjernen, og utstyret har også stor verdi innen forskningen. Tilstede på reåpningen var blant annet prorektor Margareth Hagen (avbildet). Les mer om programmet her: https://kjeminytt.w.uib.no/2019/03/25/apning-av-pet-senteret-2-0/