Hjem
Det medisinske fakultet
GLOBAL HELSE

Brakte hjernekirurgi til Etiopia

Takket være professor Morten Lund-Johansen ved K1 og kolleger har Etiopia 35 spesialister til å utføre hodeoperasjoner. Rundt årtusenskiftet fantes det ingen.

Hjerneoperasjon
Leger fra Universitet i Bergen og Haukeland universitetssykehus har bygget opp hjernekirurgi i Etiopia.
Foto/ill.:
Gro Hotvedt

Hovedinnhold

Hodeskader er et utbredt problem i lav- og middelinntektsland.  I Etiopia skyldes de fleste hodeoperasjonene nabofeider og trafikkulykker (80%). I tillegg opereres en del barn for vannhode og ryggmargsbrokk, som er utbredt. Frem til årtusenskiftet var det ingen som kunne operere dem i det hele tatt. 

– Før vi kom til Etiopia fantes det ikke noe tilbud om hjernekirurgi. Folk døde dersom de for eksempel hadde alvorlige hodeskader eller svulster, sier professor i nevrokirurgi Morten Lund-Johansen, ved Klinisk institutt 1 (k1), UiB og Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Han deltok nylig på Global Health Norway´s konferanse Competence Building for Impact – Time for Revolution.

Lokal kapasitetsbygging

Siden år 2000 har nevrokirurger fra Haukeland, igangsatt av professor Knut Wester ved K1, bistått kolleger ved Black Lion Hospital i Addis Ababa i å bygge opp utdanning av nevrokirurger. Dette skjøt fart i 2006 , da bergenskirurgene  fikk en stor bevilging fra Fredskorpset (Norec). I tillegg har UiB og Trond Mohn bidratt med midler, blant annet til to doktorgradskandidater.

Dette førte til at de kunne sette i gang med et større utvekslingsprogram, der etiopisk og norsk helsepersonell deltok.  Mer enn 40 leger og sykepleiere fra de to landene hospiterte eller jobbet i samarbeidslandet i en periode på seks til tolv måneder.  

Programmet har ført til at antallet hjernekirurger i Etiopia har økt betraktelig fra starten av. I første omgang trente bergenskirurgene opp tre spesialister i Etiopia, som kunne videreføre kunnskapen. I dag er det 35 spesialister i nevrokirurgi som alle er utdannet i Etiopia. Det gjøres nå  rundt 2000 hodeoperasjoner i året i Addis Abeba, og fem sykehus utenom hovedstaden tilbyr nevrokirurgi. 

– Nå er vi ferdige med utdannelsesdelen, fordi de klarer seg selv, sier Lund-Johansen.

Nå er vi ferdige med utdannelsesdelen, fordi de klarer seg selv.

Morten Lund-Johansen

Transport Etiopia
Foto/ill.:
Morten Lund-Johansen.

Unge menn topper statistikken for hodeskader i Etiopia.

Malawi neste

Oppbyggingen av kirurgien i Etiopia har vært så vellykket at et tilsvarende prosjekt er på gang i sykehuset i Lilongwe i Malawi, som er et av samarbeidssykehusene til Haukeland.

Takket være betydelig pengestøtte fra blant annet Trond Mohn er Haukeland Universitetssykehus i ferd med å bygge et traumesenter, for behandling av brudd- og hodeskader. Haukeland har allerede bidratt til utdanningen av en malawisk nevrokirurg. I disse dager er det to nevrokirurger i Lilongwe, på grunn av at en nyutdannet etiopisk nevrokirurg jobber sammen med ham, også støttet av midler fra Trond Mohn. 

– Vi har tenkt å opprette en bro der etiopiske nevrokirurger jobber sammen med kirurgene i Malawi og lærer videre den kunnskapen, som vi var med på å bygge opp, sier Morten Lund-Johansen.