Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Det medisinske fakultet er resertifisert som Miljøfyrtårn

Fakultetet ble resertifisert som Miljøfyrtårn den 9. april etter en resertifiseringsprosess som startet høsten 2018. Resertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen.

Utsnitt fra labbygget
Foto/ill.:
Randi Holmås

For å bli resertifisert som Miljøfyrtårn, har fakultetet dokumentert at vi oppfyller en rekke krav innen det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen avfall, innkjøp, transport og energi.

Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen. Miljøsertifikatet er gyldig i 3 år. Når det skal fornyes i 2022, må fakultetet kunne dokumentere at vi er blitt enda bedre.

På følgende lenke på UiBs nettside finnes eksempler på hvordan både ansatte og studenter, kan bidra: https://www.uib.no/hms-portalen/84112/hvordan-kan-jeg-bidra#studenter-ansatte