Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Spray og myggnett utrydder ikke malaria

Ifølge malariaforsker Bernt Lindtjørn er vi fortsatt langt unna en utrydning av den dødbringende infeksjonssykdommen. Imens dør en halv million av malaria årlig. De fleste av dem barn.

Myggnett
Myggnett som disse, kombinert med spraying av insektsmiddel innendørs, er ikke tilstrekkelig for å utrydde malaria, viser nyere UiB-forskning.
Foto/ill.:
Bernt Lindtjørn

Hovedinnhold

– Malaria er en infeksjonssykdom som dreper svært mange mennesker årlig, sier professor i medisin, Bernt Lindtjørn. Han jobber ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, og har viet mange år av livet sitt på å forske på sykdommen, som i dag hovedsakelig er utbredt i subtropiske strøk og særlig i afrikanske land.

Han forteller at kampen mot malaria på mange vis har vært en suksesshistorie. På 60-tallet var sykdommen så å si utryddet, men politisk uro, samt utvikling av resistens mot medisin og sprøytemidler har gjort at sykdommen igjen har fått et kraftig oppsving. Fra 2017 til i dag har det på verdensbasis vært en økning i antall malariatilfeller.

I kampen mot sykdommen, så har bruk av myggnett og insektmidler stått sentralt, i tillegg til utvikling av nye medisiner. Det Lindtjørn og hans kolleger har forsket på, er nettopp forebygging:

I en studie støttet av Norges forskningsråd har professoren, sammen med kolleger fra etiopiske universiteter, sett på effekten av å kombinere myggnett og sprøytemidler.

Andre tiltak nødvendig

I alt undersøkte forskningsgruppen over 6000 husstander, med om lag 35 000 personer. Husstandene ble fordelt på fire grupper; en hvor huset ble sprayet med insektspray, en hvor kun myggnetting ble brukt, en hvor myggnett og spray ble brukt i kombinasjon, samt en kontrollgruppe.

Tilfeldighetene ville det til at i perioden undersøkelsene ble gjort var området i tørkeperiode, noe som medførte at det ble mindre malariamygg. Dette ga forskerne en unik mulighet til å undersøke om disse tiltakene også ville være effektive i områder med lav forekomst av av sykdommen.

– Det viste seg at under slike forhold, så ga verken bruk av insektnett, myggspray eller en kombinasjon av tiltakene noe redusert risiko for å få malaria, sier Lindtjørn.

Policyendrende forskning

Det har vært gjort noe forskning på bruken effekten av myggnett og insektsspray tidligere, men funnene har vært sprikende. Det har heller ikke tidligere blitt gjennomført en så stor studie.

– Dette er den første store studien som viser at tiltakene har ingen effekt på steder der forekomsten av malaria er lav, noe som innebærer at myggnetting og insektsspray i huset i seg selv ikke nok til å utrydde sykdommen. Dette er kunnskap som vil være «policy changing», understreker Lindtjørn.

Andre tiltak er nødvendig

Ifølge professoren er årsaken til at tiltakene ikke er så effektive sammensatte:

– Tidligere forskning vi har gjennomført viser at mennesker blir bitt når de er utendørs, det vil si før de legger seg. Da hjelper det ikke stort med myggnetting og spraying av huset, forklarer Lindtjørn.

Han mener at det er nødvendig å se på andre mulige tiltak. Å sette opp feller for mygg utendørs, eller å sprøyte uteområder, kan være nødvendig. Amerikanske militære har for eksempel insekticider i klær. Problemet er at mange av disse tiltakene rett og slett er for kompliserte, eller for dyre. Finansieringen mangler:

– Tiltakene er betydelig dyrere enn insektnett og insektsspray, og gir ikke like stor effekt per dollar, sier forskeren.

Professoren mener selv at nøkkelen til å løse malariaproblemet er å lage gode hus, uten små hull i veggene som myggen kan trenge igjennom og hus som gir beboerne lyst til å oppholde seg innendørs på kveldstid når myggen er mest aktiv.

Bygger kapasitet for malariaforskning i Etiopia

Hovedforfatteren for artikkelen er etiopiske Eskindir Loha som disputerte ved Universitetet i Bergen i 2013. Et viktig bidrag fra Universitetet i Bergen, har nemlig vært nettopp dette: Å bygge en malariaforskningsgruppe i landene som er aller mest plaget av sykdommen.

– I alt har vi veiledet ti stipendiater i Etiopia. Kapasitetsøkningen innenfor forskning på malaria i disse landene har vært betydelig, konkluderer professoren.

I alt deltar forskere fra i alt tre etiopiske universitet i studien: Addis Ababa, Hawassa og Arba Minch.

Les artikkelen her: https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-019-2775-1