Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Yale-samarbeid i ny SFI-søknad

Yale-professor Heather Allore besøkte nylig Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS). Hun samarbeider med professor Bettina Husebø i utarbeidelsen av en ny SFI-søknad.

Heather allore togheter with Bettina Husebø
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

SFI står for «Senter for forskningsdrevet innovasjon» og er et av Norges forskningsråds virkemidler for å stimulere forskning som gir økt innovasjon og verdiskapning. Søknadsfristen for å søke en SFI er i september 2019.

I søknaden samarbeider Husebø med mange aktører, deriblant professor Heather Allore. Hun leder en rekke sentre og forskningsgrupper innen forskning på eldreomsorg og Alzheimer, og kom til Bergen blant annet for å forelese om «Symptom trajectories in the last years of life» på SEFAS 29. mai.

Samarbeidet mellom Husebø og Allore strekker seg over flere år, blant annet deltar Allore i Husebøs pågående prosjekt LIVE@Home.Path. Husebø bidrar også i Allore sitt prosjekt om medisinbruk blant amerikanske krigsveteraner både med og uten demens.

Forskjeller mellom norsk og amerikansk eldreomsorg

Begge fremhever betydningen av å forebygge mot utviklingen av demens:

– Det finnes per dags dato ingen effektive medisiner mot demens, understreker Allore.

Hun ser også store forskjeller mellom eldreomsorgen i USA og Norge: 

– Først og fremst så har vi et helt annet helsesystem i USA. Hjemmesykepleie er et fremmed begrep, for eksempel, og pasientene må betale langt mer for tjenestene. Av den grunn så har vi eldre i USA som må ta medisinske valg basert på økonomi: Skal jeg bruke penger på å holde huset varmt eller skal jeg bruke penger på å medisin? sier Allore som et eksempel.

Inkluderer pasientenes perspektiv

Allore og Husebø har sammen med Camilla Kjelstadli, som fikk anledning til å besøke Yale gjennom et Full-bright stipend, undersøkt bruken av hjemmesykepleie i Norge:

– Den er underutnyttet, mener Allore, og peker samtidig på de kulturelle og personlige grensene som får folk til å la være å bruke tjenestene:

– Ville du latt en fremmed inn i ditt mors hjem for å mate og bade henne? Leger har en tendens til å fokusere på det medisinske sluttresultatet, men glemmer å spørre pasientene hvordan de prioriterer og hva de mener er de mest plagsomme symptomene, sier Allore.

Pasientperspektivet er også inkludert i Husebøs SFI-prosjekt, hvor hun vil undersøke om det er mulig å bremse utviklingen av demens hos personer som bor hjemme. Hun håper å utføre en kompleks intervensjon hvor deltageren i studien spiser sunt, og er aktiv, både fysisk og sosialt. Gjennom å hente inn og analysere data gjennom medisinske tester og interjuer, håper hun å finne ut om det å leve i et «ideelt» miljø kan forhindre eller bremse utviklingen av demens.

– Inkluderingen av industripartnere som kan utvikle og teste ny teknologi, samt identifisere biomarkører for demens, er en viktig del av søknaden, sier Husebø.