Hjem
Det medisinske fakultet
Fakultetets dag 2019

Festdag for fakultetet

På Fakultetets dag 13. juni, hedret vi våre beste ansatte, og fikk bedre innsikt i hva som skjer med hjernen vår når vi sover.

Neste
Gruppefoto fra fakultetets dag med prisvinnere, prorektor og dekan
Fra øverst til venstre: Arild Lundervold, Elisabeth Wik, Henriette Aksnes, Kristine Husøy Onerheim, Øystein Hetlevik, Edvin Schei, Per Eystein Lønning, Margareth Hagen, Per Bakke, Birgitta Åsjø, Berghite Oftedal.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
1/7
Elisabeth Wik
Elisabeth Wik fikk prisen for internasjonalisering av utdanning.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
2/7
Per Eystein Lønning får pris av Per Bakke
Per Eystein Lønning mottar prisen for årets forskningsgruppe.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
3/7
Dekan Per Bakke
Dekan Per Bakke
Foto/ill.:
Jørgen Barth
4/7
Søren Falch Seniorprisvinner Birgitta Åsjø med dekan Per Bakke
Birgitta Åsjø fikk Søren Falch seniorprisen.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
5/7
Bergithe Oftedal med dekan Per Bakke
Søren Falch juniorpris gikk i år til Bergita Oftedal.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
6/7
Kristine Husøy Onarheim
Kristine Husøy Onarheim fikk pris for årets ph.d.-arbeid.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
7/7
Tilbake

Hovedinnhold

Dagen ble for første gang avholdt i det fortsatt relativt nye auditoriet i Armauer Hansens Hus, og åpnet med noen ord fra både dekan Per Bakke og prorektor Margareth Hagen. Hagen trakk blant annet fram fakultetets arbeid med Alrek helseklynge og nytt inkubasjonsbygg:

– Det medisinske fakultet er det med innovative fakultetet ved UiB, slo hun fast. Hun roste fakultetet også for sin innsats innenfor forskerutdanningen, og nevnte blant annet at vi var de første som fikk vår egen dekan for forskerutdanning, Roland Jonsson.

Leder av Medisinsk studentutvalg, Gard Asmund Skulstad Johanson omtalte, tradisjon tro, verdien av studentdemokratiet ved fakultetet, før dekanen ga seg i kast med utdelingene av fakultetets egne priser (fullstendig oversikt over prisvinnere og begrunnelser, hvor de er tilgjengelige, er gjengitt under).

– Entusiasme for faget sentralt

Undervisningsprisen gikk i år til Arvid Lundervold for sitt årelange arbeid med å undervise i mange ulike emner i medisinutdanningen. Han er positivt overrasket over tildelingen:

– Det er veldig stimulerende at arbeidet man legger inn i undervisningen blir anerkjent, sier Lundervold, og trekker fram at det har vært spennene å jobbe med et bredt spekter av fagfelt i undervisningen. Han mener at entusiasme og interesse for det man skal undervise i er sentralt for å lykkes med det pedagogiske arbeidet:

– Det er også viktig å ta imot respons fra studentene, og å skape og opprettholde en dialog med studentene, sier professoren ydmykt. Han synes også det er inspirerende å møte studenter som i enkelte tilfeller, som i ELMED219, kan mer om deler av temaet enn underviserne selv.

– Viktig å reise ut

I tillegg til fakultetets egne priser, var det utdeling av Søren Falch senior og junior-pris. Birgitta Åsjø ved Klinisk institutt 2 fikk Seniorprisen for sitt årelange forskningsarbeid på HIV og AIDS, mens juniorprisen i år gikk til Berghite Oftedal ved det samme instituttet. Hovedfokuset i hennes studier har vært på autoimmune sykdommer, og i ph.d-løpet har hun tilbrakt mye tid i utlandet, både i England (Oxford) og i Australia (Adeleid).

 Utenlandsoppholdene ser hun som utrolig viktige for sitt akademiske arbeid:

– Det har vært veldig lærerikt å reise ut, og få mulighet til å jobbe på utenlandske institusjoner over lengre tid, sier stipendiaten. Hun tilbrakte selv flere år i utlandet, og anbefaler andre unge forskere å gjøre det samme:

– Det er mye organisering knyttet til en utenlandsopphold, og det kan oppleves krevende, spesielt om man har en familie, men til syvende og sist var det utrolig givende, både for meg og for min familie, sier forskeren, som selv har en datter i skolealder.

Hjerneforsker om søvn

Falch-foreleser Maiken Nedergaard ved Københavns universitet hadde æren av å runde av denne festdagen, med en forelesning om sin forskning på det glymfatiske system i hjernen. Hjerneforskeren har blant annet forsket på hva som skjer med hjernen til mus når de sover. Forskningen hennes viser at det glymfatiske system fungerer som et slags renseri i hjernen. Denne rensingen skjer hovedsakelig når vi sover og er videre utrolig viktig for hjernens funksjon i våken tilstand. For eksempel viser det seg at for dårlig eller for lite søvn kan fremskynde utviklingen av sykdommer som demens. Du kan blant annet lese mer om denne forskningen her: https://natgeo.no/vitenskap/mennesker/hjernen/slik-vasker-hjernen-seg-selv (National Geographic)

Her er vinnerne (med begrunnelser, der hvor de er tilgjengelige)

Årets ph.d.-arbeid

Kristine Husøy Onarheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin: “Priority to the newborn? Real-life priority setting and intra-household resource allocation for newborn health in Ethiopia”

Begrunnelse: Avhandlingen tar utgangspunkt i den skremmende realiteten at årlig dør 2,6 millioner nyfødte den første måneden etter fødselen. Gjennom kvalitative studier og etiske analyser har Onarheim belyst sider ved prioriteringsfeltet som har fått lite fokus i akademia og i policy making: nemlig hvordan fattige familier i lavinntektsland må gjennomgå traumatiske prioriteringsdilemmaer når familiemedlemmer blir syke. Å forstå familienes valg har stor betydning for hvordan helseplanleggere, donorer og helsearbeidere kan bidra til bedre og mer rettferdige helsetjenester.

Studiekvalitetsprisen

MED11 (ellevte semester i medisinstudiet). Mottatt av Øystein Hetlevik, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Begrunnelse: MED11 er et av semesteremnene i «ny studieplan» på medisinstudiet (Medisin 2015). Emnet er på 27 studiepoeng med hovedvekt på allmennmedisin, og beskrives i emnebeskrivelsen som et emne som fokuserer på «det vanlige og det som haster». De 27 studiepoengene kommer fra tolv tema og vel 25 fag, noe som i utgangspunktet gir utfordringer når det gjelder å sy det hele sammen til et helhetlig semesteremne. Til tross for de faglige og logistiske utfordringene alle fagene som skal kombineres medfører, har MED11 blitt et helhetlig og allikevel variert semesteremne.

 

MED11 anses som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å tenke nytt i tradisjonelle fag der man må ivareta mange ulike fagmiljøer i ett og samme emne/semester

Årets forskningsgruppe

Brystkreftgruppen ved Per Eystein Lønning, Klinisk institutt 2

Begrunnelse: Årets pris for beste forskningsgruppe går til Brystkreftgruppen ved K2, ledet av professor Eystein Lønning. Gruppen har i en årrekke drevet med forskning på høyeste nivå og bidratt til viktige gjennombrudd i forskning rundt brystkreft. Gruppen har også drevet Mohn Kreftforskningslaboratorium og publisert jevnlig i de mest prestisjetunge tidsskriftene som feks Cancer Cell, Plos genetics, Nature Medicine, samt Annals of Internal Medicine. Med god tilgang på eksternfinansiering har gruppen bidratt mye til å bygge opp det gode kreftforskningsmiljøet vi har ved fakultetet.

Årets fremragende forskningsformidling

Edvin Schei ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Begrunnelse: Prisen som årets forskningsformidler går i år til professor Edvin Schei ved IGS for hans arbeid ved offentlig formidling av kunnskap, teori og kritisk refleksjon om medisin og helse gjennom Filosofisk Poliklinikk, som 2018 feirer 20-års jubileum. Gjennom å arrangere et imponerende antall åpne møter som generelt er svært godt besøkte, vekker Edvin Schei nysgjerrighet og gir inspirasjon og ny kunnskap til både allmenheten og kollegaer. Schei har også publisert flere populærvitenskapelige bøker som tar opp temaer med bred interesse i befolkningen.

Undervisningsprisen

Arvid Lundervold, Institutt for biomedisin

Begrunnelse: Arvid Lundervold underviser et bredt utvalg av fakultetets studenter gjennom emnene BMED360, MED3 og det elektive emnet ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin. Han får svært god tilbakemelding på sine forelesninger i undervisningen i MED3, og bidrar der i flere studentaktiverende undervisningsformer, noe som er godt mottatt av studentene. Han bruker nettbaserte løsninger, elæringsmoduler og “open access”-platformer i kursene, samt TBL.

Lundervold er svært aktiv også på forskningsfronten, og gjennom sine emner formidler han dagsaktuell og fremtidsrettet kunnskap til nye generasjoner av forskere og leger.

Prisen for internasjonalisering av utdanning

Elisabeth Wik, Klinisk institutt 1

Begrunnelse: K1 nominerte en svært sterk kandidat med førsteamanuensis Elisabeth Wik for en formidabel og forbilledlig innsats i CCBIO-INTPART programmet. Elisabeth Wiks innsats og CCBIO-INTPART programmet ble trukke særlig frem i NFRs midtevaluering av CCBIO. Dette ble gjentatt og presisert av NFR ved «on site visit» for få uker siden – og både NFR og CCBIOs internasjonale rådgivningsgruppe har omtalt dette som særdeles forbilledlig og et eksempel til etterlevelse – både nasjonalt og internasjonalt.

Årets publikasjon

“Structural determinants and cellular environment define processed actin as the sole substrate of the N-terminal acetyltransferase NAA80” og “NAA80 is actin’s N-terminal acetyltransferase and regulates cytoskeleton assembly and cell motility”. Institutt for biomedisin – Thomas Arnesen sin forskningsgruppe - 5 førsteforfattere med tilhørighet til UiB da arbeidet ble utført: Adrian DrazicHenriette AksnesMichael MarieMarianne Goris og Håvard Foyn 

Begrunnelse: Årets pris for beste publikasjon tildeles forskningsgruppen til professor Thomas Arnesen ved IBM. Prisen går i år til to publikasjoner fra samme gruppe som ble publisert “back-to-back” i PNAS. Artiklene former en sammenhengende historie som er et klart gjennombrudd i forståelsen for hvordan cellene våre fungerer på det molekylære nivået. Artiklene beskriver identifisering av et enzym som forskere har leitet etter i årevis, og som er viktig for aktiviteten til et sentralt protein i alle menneskeceller, nemlig aktin. Artiklene viser hvor viktig det er med iherdig grunnforskning for å avdekke mekanismer som er viktige i forståelse for sykdom og utvikling av legemidler. Henriette Aksenes vil ta i mot prisen på vegne av de involverte forskerne. 

Søren Falchs-juniorpris 2019

Bergithe Eikeland Oftedal, Klinisk institutt 2

Begrunnelse: 

She is a very talented and ambitious researcher within immunology with an impressive understanding for basic science. The last 10 years she has worked with translational research within autoimmune hormone diseases, especially T-cell biology. In 2015 she published a paper that for the first time described the dominant negative mutation in the AIRE gene. Her work has been implanted into clinical practice in that her research findings have led to new ways of how these patients are diagnosed.

She has held several visiting research positions abroad, including one at Oxford University and established an impressive international research network.  She is a co-PI at the KG Jebsen Center for autoimmune diseases. She has also shown a talent for dissemination of research, she is editor of the Frontiers Young Minds, 

In summary, Bergithe Oftedal has shown that she can solve complex immunobiological research questions with impressive competence, implement the findings into clinical practice and also disseminate the results to a broader audience. Given these qualifications she has a great potential to form her own research group and is a worthy winner of the Falch Junior award.

Søren Falchs-seniorpris 2019

Birgitta Åsjø, Klinisk institutt 2

Begrunnelse: 

Birgitta Åsjø graduted as an MD from Karolinska institutet in Stockholm. Her PhD from Karolinska instituetet was named ”Moloney MuLV Leukemogenesis: Viral, antigenic and cytogenetic characteristics in relation to lymphoma type”. and dealt with retrovirus induces lymphoma in mice.

She had planed to go in oncology, but with her research background she could not resist the temptation studying human retrovirus which can cause lymphoma in man. After the publication of HIV in 1983 she decided to go into HIV research. In 1984 she was the first in Sweden to isolate it from HIV patients.

She moved in Bergen in 1992 to take up a position as professor within HIV/AIDS research, at that time the only one in Europe.  It was funded by the Norwegian Research Council.

In Bergen her research has been focused on characterizing the HIV virus, how it changes the immune defense system and what happens at antiviral treatment.

She has been a pioner in HIV treatment and she was the first to start using HIV resistance examination on HIV patients. She was also involved in the follow-up of the tragedy of the HIV infected children at a nur in Bucuresti, Romania. She possess the world´s largest collection of blood samples with HIV type F.

Her research has also focused on the combination of HIV and tuberculosis infection. She has published more than 150 papers within the field of HIV.

Besides being a great scientist you are a great person. You are a really worthy winner of the Falch senior award and you are the first female ever to receive it.