Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

– Viktig å forstå hvordan kunnskap har blitt til

Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie hadde nylig møte i Bergen for aller første gang. Prorektor Margareth Hagen åpnet seminaret. Hun vil satse mer på å fremme vitenskapshistorien.

Neste
Margareth Hagen snakker til Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie
Prorektor Margareth Hagen åpnet nettverksmøtet.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
1/5
Agelki Lefkaditou foreleser
Ageliki Lefkaditou fra Universitetet i Oslo var en en av foreleserne på nettverksmøtet.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær
2/5
Ole Didrik Lærum foreleser
Ole Didrik Lærum fortalte om tuberkuloseutstillingen på Bjørkeli/Voss.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær
3/5
Byvandring ved Morten Hammerborg - Museparken
Senere på dagen var det byvandring med Morten Hammerborg. Her ved Armauer Hansens byste som befinner seg i Musehagen.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær
4/5
Lars Haar og Borghild Roald
Nettverksbygging var et viktig formål med møtet. Her prater Lars Haar med Borghild Roald.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

– Historien om hvordan vitenskap blir til er viktig for å forstå, og for å bygge stolthet, sa Margareth Hagen i åpningen av Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie, 17. – 18. juni. Hun pekte blant annet på viktige medisinske oppdagelser, som oppdagelsen av leprabasillen av Armauer Hansen.

– I Bergen har vi ennå ikke et eget vitenskapsmuseum, og jeg ønsker å jobbe mer systematisk med det, sa prorektoren.

Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie samlet museumsansatte fra ulike deler av Norge til et todagers seminar med et rikholdig program (flere bilder i bildekarusellen øverst). Hensikten er å bygge nettverk, og å utnytte hverandres ressurser. Hovedansvarlig for arrangementet, Magnus Vollset ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, forklarer:

– Det er et nettverk for folk som jobber med helse og medisinsk historie i hele Norge, sier Vollset. Som medisinsk vitenskapshistoriker selv, er temaet noe han spesielt brenner for:

– Helse er noe staten Norge bruker mye penger på, og et tema som angår oss alle. Samtidig er helsehistorie, ikke minst formidling gjennom utstillinger og museer, nokså neglisjert, sier førsteamanuensisen.

Se programmet her: https://nettverk2019.w.uib.no/program-forelopig/