Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Resultatet av valget for gruppe B og D

Resultatet av valget av fakultetsstyremedlemmer i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter) i perioden 2019 - 2020 er klart.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Resultat for gruppe B - midlertidig tilsatte i undervisning og forskerstilling:

Valgoppslutning: 53 stemmesedler (herav 8 blanke) og 295 stemmeberettigede = 18 %

Fast medlem: 

1. Sara Ghaderi

Varamedlemmer:

1. Kjersti Elvestad Hestetun

2. Hanne Keyser Hegdahl

3. Anny Gravdal

4. Christina Skår Saghaug

5. Øyvind Goksøyr

Resultat for gruppe D - studenter:

Faste medlemmer:

Gard Aasmund Skulstad Johanson, medisin kull 16

Eirill Sæbø, medisin kull 17

Varamedlemmer: 

Personlig vara for Johanson er: 1. Vara: Martin Andreas Hovde Hansen, medisin kull 18; 2. Vara: Karl Andreas Dahle, odontologi kull 16

Personlig vara for Sæbø er: 1. Vara: Miriam Whittall Norborg. 

Gard Aasmund Skulstad Johanson ber om fritak fra sitt verv i fakultetsstyret neste periode, og 1. vara Martin Andreas Hovde Hansen går inn som fast medlem i fakultetsstyret i perioden 2019 - 2020.