Hjem
Det medisinske fakultet
LITTERATURHUSET I BERGEN - DEBATT

– Amming er best

Antallet som fullammer barna sine går nedover, likevel er amming den beste måten å gi mat til nyfødte frem til anbefalte seks måneder, påpeker professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring.

Amming
Amming er det beste for barnet, mener professor Jutta Dierkes ved Klinisk institutt 1 og Senter for ernæring.
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

– Man kan selvfølgelig være en god mor uten å amme, men likevel er amming den naturlige og beste måten å gi mat til et nyfødt barn på, frem til de er seks måneder, sier ernæringsprofessor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring og  Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, UiB.

Amming er tilpasset barnets behov til nærhet mellom mor og barn og morsmelken inneholder all næring som barnet trenger, påpeker Dierkes.

Færre infeksjoner og allergi

Blant annet viser flere observasjonsstudier, både fra I-and og U-land at barn av mødre som fullammer har færre infeksjoner og mindre allergi, enn de som ikke gjør ammes.  I tillegg ser morsmelk ut til å motvirke barnefedme.

Men det er også viktig hva den gravide og ammende spiser, påpeker Dierkes.

– Det er moderat jod-mangel blant nordmenn. Det viser seg at gravide kvinner med lavt jod-inntak i større grad får barn med forsinket språkutvikling og utvikler lavere kognitive evner enn andre, sier Dierkes. 

– Jod får man i seg ved å drikke melk og spise torsk. I tillegg er det mulig å få i seg jod ved tilskudd, men det er ikke alltid lett å vite hvor mye man bør ta.

Sendt hjem for tidlig

Grunnen til at mange ikke ammer, skyldes ikke bare at kvinner ønsker å være mer uavhengige i dagens samfunn. Mange ønsker å amme, men synes det er vanskelig å komme i gang, fordi de mangler erfaring og opplæring.

– Med den nye fødselsreformen blir mødrene sendt hjem samme dag som de føder, hvor de må organisere alt selv og kanskje gir opp etter en stund, advarer Dierkes.

Selv om mor ammer er det også slik at de fleste norske barn får fast føde før den anbefalte tiden, noe som reduserer melkeproduksjonen.

– Morsmelken ser mye tynnere ut etter hvert som man ammer og man tror kanskje at det ikke er næring nok i den etter noen måneder, noe som ikke er tilfelle, påpeker Jutta Dierkes.
 

Professor Jutta Dierkes er en av debattdeltakerne på Litteraturhuset 5. september, hvor temaet er barnemat. Debatten er åpen for alle og arrangeres av Det medisinske fakultet UiB.