Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | ASTMA

Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko hos barn

Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.

Barn med astmaspray.
Fars helse er også viktig for utvikling av fremtidige barns helse, viser UiB-studie.
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

I en studie utført av forskere på Senter for internasjonal helse (SIH) ved Universitetet i Bergen (UiB), så forskerne at overvektige gutter mellom åtte år og stemmeskiftet, har over dobbel så høy risiko for å få barn med astma enn andre. 

– Studien viser at det ikke spiller noen rolle om fedrene var overvektige før eller etter denne perioden, sier førsteamanuensis Ane Johannessen, ved Senter for internasjonal helse, UiB, som er førsteforfatter på studien.

Forskerne har fulgt 6500 personer i over 20 år i Nord-Europa, Spania og Australia i den EU-støttede RHINESSA-studien, med spørreskjema og kroppssilhuetter. 

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet JACI. 

Kjønnsceller i utvikling

Resultatene fra studien viser at forbindelsen mellom overvekt og astma i neste generasjon kun gjelder for fremtidige fedre, og ikke fremtidige mødre. Forskerne tror at forbindelsen skyldes guttenes utvikling av kjønnsceller i denne perioden.

– Hos kvinnene ligger eggene klar og det skjer ikke så mye med dem i puberteten. Når det gjelder gutter, så vet vi at kimcellene utvikler seg til sædceller. Denne perioden er sårbar for påvirkning, sier professor Cecilie Svanes, ved SIH, som leder forskningsprosjektet. 

Tidlig planlegging

Svanes påpeker at studien viser at barns helse ikke lenger bare kan knyttes til mors og gravides helse, men også hos fars helse, helt ned til barnealder. 

– Kanskje man kan si at fremtidige fedre bør planlegge for barnas helse allerede i sin egen barndom, sier Svanes.

–  Studien vår viser at førpuberteten hos menn kan være en effektiv periode å sette inn tiltak, både helsemessig og kostnadsmessig, siden det gagner han selv og hans fremtidige avkom.

– Hør på Ingrid Espelid Hovig

Overvekt er et stort problem globalt sett. Svanes mener at samfunnet bør gripe inn og tilrettelegge for en sunn skolealder. De bør ikke bør være opp til foreldrene å se til at barna får i seg riktig mat, ettersom utfallet er svært forskjellig.

– Overvekten i løpet av de siste tiårene skyldes at usunn mat er billig og sunn mat er dyr, noe som er et samfunnsanliggende. Jeg slår et slag for Ingrid Espelid Hovig som kjempet for gratis og sunn skolemat i hele sin karriere, uten å nå frem, sier Cecilie Svanes.