Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MS - KREFT

MS knyttes til økt kreftrisiko

Personer med multippel sklerose (MS) har 14 prosent høyere risiko for å utvikle kreft enn andre. Forskere tror blant annet at røyking og MR-undersøkelser som avdekker kreft kan bidra årsaken.

MS og kreft.
MS er fobundet med høyere kreftrisiko.
Foto/ill.:
Colourbox (illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

En norsk oppfølgingsstudie over 65 år viser at MS-pasienter har økt risiko for å utvikle bestemte former for kreft enn andre: 

  • Lungekreft 66 prosent høyere risiko.
  • Sentralnervesystemet 52 høyere risiko. 
  • Urinveiskreft 51 prosent høyere risiko.
  • Generelt 14 prosent høyere risiko for kreft.

– Vi tror at den økte risikoen for lunge og urinveiskreft kan skyldes at MS-pasienter røyker mer enn resten av befolkningen, sier professor Kjell-Morten Myhr ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. 

Studien er nylig publisert i Multiple Sclerosis Journal.

Hyppige billedundersøkelser

Forskerne i studien tror også at en del av den økte kreftrisikoen blant MS-pasienter skyldes hyppigere magnetisk resonanstomografi (MR) undersøkelser. Ved årlige MR undersøkelser blir hjernekreft tidligere avdekket enn hos den øvrige befolkningen.

– Dette gjelder særlig gjelder det for pasienter med kreft i hjernehinnene, sier Myhr.

Mer blodkreft hos søsken

I studien sammenlignet forskerne også MS-pasientenes kreftrisiko i forhold til sine søsken. Resultatene viste at søknene hadde 82 prosent høyere risiko for å utvikle blodkreft enn sine søsken med MS og 72 prosent høyere risiko for å utvikle blodkreft enn den øvrige befolkningen.

– Vi ble overrasket over denne sammenhengen. Dette tyder på at blodkreft og MS kan ha overlappende sykdomsopphav, sier postdoktor Nina Agnethe Grytten Torkildsen, ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssjukehus.

– Om det er genetiske eller miljømessige faktorer, kan vi ikke si noe sikkert om ennå. Funnet gir grunnlag for videre kartleggingsstudier av årsaksforholdet mellom de to sykdomsgruppene.