Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Kyllingprotein ga bedre rottehelse

Gnagere foret med små proteinenheter fra kylling fikk mindre betennelse i kroppen og lavere kolesterol. Dette kan være gode nyheter også for hjertehelsen vår.

forsøksrotter i bud, titter opp mot kameraet
Rottene til Bodil Bjørndal og Thomas Aloysius ble foret med en kost med peptid fra kylling. Det påvirket helsa deres positivt.
Foto/ill.:
Bodil Bjørndal

Hovedinnhold

De fleste er kjent med at fisk er sunt. Hvor sunt er egentlig proteinkilder fra andre typer av dyr, som kylling? Nå har et forskningsmiljø ved Klinisk institutt 2 ved forsøkt å undersøke dette.

De har brukt proteinkilder fra fjærkre som vanligvis ville ha blitt destruert eller brukt til dyremat, og brutt de ned i mindre proteinenheter, såkalte peptider. Deretter har de foret gnagere, som mus og rotter, med disse peptidene i ulike forsøk.

Reduserte inflammasjon i kroppen

I ett av disse forsøkene foret de overvektige mus med to ulike kosthold. Et rikt på et helt spesielt type peptid fra kylling, mens en annen gruppe gnagere fikk melkeprotein. Gnagerne som fikk tilskudd av peptid fra kylling hadde lavere betennelsesnivå i kroppen sammenlignet med den andre gruppen. Betennelse i kroppen gir økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer.

De gjorde også et lignende forsøk med gnagere som hadde en helt spesiell genfeil som gir de spesielt høy risiko for åreforkalkning. Her så de også at kyllingpeptidet ga en positiv effekt på gnagerne.

Skal testes på mennesker

I et tredje forsøk så de på kolesterolnivået – en annen viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Her sammenlignet kyllingpeptid-kosten med kost basert på hele protein fra kylling, svin- og melk. Mest effekt ga kyllingpeptidet, og i dette forsøket i rotter var det kolesterolsenkingen som var mest påvirket.

–  Dette viser at proteinenheter har ulike effekter på ulike typer arter, så vi kan ikke gå ut fra at kyllingpeptider vil ha samme effekt på mennesker uten å teste dette ut i kliniske forsøk, sier Bodil Bjørndal, professor og veileder for Thomas Aloysius, som har tatt doktorgrad på emnet.

Bjørndal med kolleger skal nå i gang med et forsøk hvor de tester akkurat dette ut på mennesker med overvekt.

Samarbeid med næringslivet

Prosessen hvor kyllingproteinet deles inn i mindre biter kalles enzymatisk hydrolyse. Den er utført i samarbeid med et underselskap til Nortura som heter Norilia. Forskerne har undersøkt hvilke peptider som er mest effektive på helsen til gnagerne, og deretter produseres dette peptidet i bioraffingeringsanlegget Bioco som er eid av Norilia.

Ønsket for næringen er å er å finne nye måter å bruke proteinkilder som ikke blir solgt i butikken, til å lage kosttilskudd som kan komme til nytte for oss mennesker.

–  Dette er en del av en bærekraftig utvikling hvor vi ser hvordan vi bedre kan bruke et råmateriale som tidligere ikke har benyttet oss av, sier Aloysius.

Forskerne understreker at peptidet som er utvunnet kan ha en annen effekt på oss enn den ren kyllingfilet har. Med andre ord, det er ikke sikkert du får redusert kolesterolet ditt ved å hive innpå med kylling.

Du kan lese artiklene her: 

https://www.mdpi.com/2305-6320/6/1/5

https://www.longdom.org/proceedings/chicken-protein-hydrolysates-targeting-mitochondria-exert-antiatherosclerotic-effect-beyond-plasma-cholesterollowering-a-41084.html