Hjem
Det medisinske fakultet

Utvekslingsdagen ved Det medisinske fakultet

Vil du reise på utveksling? Få råd og tips på utvekslingsdagen!

Studenter foran pyramide
Foto/ill.:
Frida Lunde Høisæther

Kom på utvekslingsdagen 13. november. Her får du vite mer om utveksling og kan snakke andre studenter som har vært ute.

Tid: 12-16

Sted: BB-bygget. Auditorium 2 + vrimle

MERK: tidene under gir kun en pekepinn. Start kl. 12.15 i aud. 2 på BB, stands+pizza fra ca. kl. 14.30

 

12.00 Kaffe/te

12.15 Hvordan søke utveksling, ved Sigrún Stefnisdóttir, Studieseksjonen, Det medisinske fakultet 

12.35 NORPART prosjekt farmasi (Tanzania) 

12.50 Studentinnlegg (Wien) 

13.05 NORPART prosjekt odontologi (Tanzania, Sudan, Etiopia og Uganda) 

13.20 Studentinnlegg (Barcelona)

13.35 Studentinnlegg (Khon Kaen University) 

13:50 Aarhus Universitet (medisin og tannpleie), ved Rikke Korgaard Præstegaard, Internasjonal koordinator ved Faculty of Health, Aarhus 

14:05 Studentinnlegg (Aarhus)

14.20 Studentinnlegg (Göteborg)

14.30  Informasjon om stands

14.45 -16:00 Stands og pizza