Hjem
Det medisinske fakultet
TILDELING | KREFTFORENINGEN

UiB-forskere mottar 9,5 millioner fra Kreftforeningen

Kreftforskerne Rolf Bjerkvig og Tone Bjørge får til sammen 9,5 millioner kroner fra Kreftforeningen.

Tildeling til UiB fra Kreftforeningen.
Professor Rolf Bjerkvig leder Translasjonell kreftforsknkningsgruppe ved Institutt for Biomedisin og Professor Tone Bjørge leder Fagområdet for epidemiologi og medisinske statistikk (EPISTAT) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Foto/ill.:
UiB.

Hovedinnhold

Professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for Biomedisin, UiB, mottar 6,6 millioner kronerover tre år fra Kreftforeningen for å kartlegge hva som gjør at hjernesvulster tilpasser seg omgivelsene. 

– Vi skal finne flere svar på hvordan kreft utvikler seg for å utvikle mer treffsikker behandling, ved å undersøke hvilke gener og mekanismer som er viktige for at kreftcellenes overflate forandrer seg, sier Bjerkvig.

Foranderlige kreftceller

Målrettet terapi for å drepe kreftceller er ofte basert på at overflaten til kreftcellene er forskjellige fra overflaten til friske celler og at disse forskjellene er genetisk bestemt. 

– Vi har tidligere vist at kreftceller med like genetiske egenskaper kan forandre overflaten, alt etter hvilket miljø de blir utsatt for og dermed gjør det vanskeligere å treffe med riktig medisin, sier Bjerkvig. 

Antipsykotika kan gi bedre kreftbehandling

Professor Tone Bjørge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, mottar 2,9 millioner kroner over to år for å finne ut om antipsykotika og antidepressive kan gi bedre effekt ved cellegiftbehandling av hjernesvulst. 

Ved hjelp av data fra Kreftregisteret, Resptregisteret og andre nasjonale databaser skal Bjørge lede et prosjekt som skal undersøke om bruk av antipsykotika og antidepressiva assosieres med forlenget overlevelse av glioblastom. Gliablastom er den hyppigste ot mest aggressive hjernesvulsten blant voksne og mangler fullgod behandling. 

– Dersom bruk av antipsykotika og antidepressiva kan assosieres med forlenget overlevelse, vil dette være av stor verdi å teste og videreutvikle medikamentene, sier Bjørge. 

Kreftforeningen deler ut 100 millioner kroner til 15 prosjekter i 2019. Les mer om Kreftforeningens tildeling her.