Hjem
Det medisinske fakultet
Elektiv periode

Innovasjon og entreprenørskap: ELMED223-A

Bærer du på en indre grunder eller ønsker å skrive en hovedoppgave med fokus på innovasjon og entreprenørskap kan ELMED223-A være emnet for deg.

ELMED223 Innovasjon og entreprenørskap

Produsent:
Det medisinske fakultet, UiB

Hovedinnhold

Kurset som går over fire uker i januar, introduserer studenter til entreprenører med medisinsk bakgrunn som kan fortelle om hvordan de arbeidet med sine ideer og konsepter. I tillegg får studentene praktiske oppgaver hvor de kan utvikle sin egen forretningside og simulere oppstart av et firma.

Emnet henter inn medisinske grundere for å holde foredrag og workshops for studentene på kurset. Det inkluderer blant annet grundere fra Nuheart, BerGenBio og Nordic Neuro Lab. Grunderne har delt sine egne erfaringer og motivasjoner for ta steget ut og starte sin egen bedrift.

Som deltaker på dette kurset får studentene en unik mulighet til å ta del i workshops hvor man får et innblikk i hva som trengs for å ta stegene videre ved å lansere en egen bedrift. Vi holder blant annet seminarer på Marinholmen Makerspace med tema som Design Thinking, hvordan få finansiering fra investorer og hvordan man kan få et innovasjonsperspektiv på sine ideer.

Foredragsholderne har lang erfaring fra feltet og kommer fra et vell av aktører innen entrepenørskap, inkludert Innovasjon Norge og DnB, Norsk forskningsråd, Bergen Robotics og Motitech for å nevne noen.

Årets studenter (januar 2019) utviklet gode ideer videre til startups etter å ha fått inspirasjon fra foredragsholdere og seminarledere, og en del av forslagene ble til og med sendt inn til NFR Forny (Forskningsrådet) med henblikk på finansiering i februar 2019. Vi så også at noen av prosjektene utviklet seg videre etter kursavslutning.