Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Utdanningspris til Aslak Aslaksen

Professor Aslak Bjarne Aslaksen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin mottar Helse Vests Utdanningspris for sitt arbeid med undervisning innenfor helseledelse og helseinformatikk.

Hilde Christiansen, avdelingsdirektør Helse Vest RHF, Aslak Bjarne Aslaksen, avdelingsdirektør Helse Bergen og professor ved UiB, Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør Helse Bergen og Steinar Hunskår, prodekan for undervisning ved UiB
Hilde Christiansen, avdelingsdirektør Helse Vest RHF, Aslak Bjarne Aslaksen, avdelingsdirektør Helse Bergen og professor ved UiB, Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør Helse Bergen og Steinar Hunskår, prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet
Foto/ill.:
Silje Katrine Robinson

Hovedinnhold

Aslaksen er regnet som en pioner og en pådriver innen sitt fagfelt. Han har blant annet tatt initativ til å lede det første utdanningstilbudet innenfor kvalitetsforbedring ved UiB i 1998. I alt har nå 434 studenter gjennomført emnet. Alskaksen har også ledet gruppen som har utarbeidet det tverrfaglige masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB. i 2017 ledet Aslaksen utviklingen av etter- og videreutdanningsemnet helseinformatikk ved UiB. Emnet skal gi studenter kompetanse til å kunne delta i IKT-relatert utviklingsarbeid i sektoren.

– Vi har fått en flott vinnar av den første utdanningsprisen i Helse Vest. Aslaksen og hans avdeling har over flere år bidratt til at helsevesenet har fått god lederkompetanse og god fagkunnskap med dei utdanningstilbudene som er utviklet over flere år, sier Hilde Christiansen i Helse Vest, i saken som er publisert på Helse Vest sine nettsider. 

Prisen ble delt ut på Helse Vest sin utdanningskonferanse i Bergen, torsdag 21. november. 

– Dette er usedvanlig gledelig og fantastisk, og en anerkjenning av mange års arbeid, seier Aslaksen om prisutdelingen.