Hjem
Det medisinske fakultet
MEDISIN | UTDANNING

Vil styrke studentpraksis på sykehusene

Medisinstudenter ved UiB får praksis ved sykehus på Vestlandet som del av sin utdanning. Nylig møttes partene for å styrke ordningen.

Praksisseminar Enhet for læring, UiB.
Seminaret for å styrke praksisordningen har fått gode tilbakemeldinger og det vil bli avhold flere fremover, sier førsteamanuensis Monika Kvernenes, flankert av Edvin Schei (t.v.) og Julie Solberg Knutsen.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen.

Hovedinnhold

Som del av medisinutdanningen får studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) blant annet praksis ved sykehusene i Stavanger, Haugesund og Førde. I løpet av de siste årene har myndighetene vært opptatt av å styrke praksisordningen for studentene. I tillegg har det kommet krav om at alle som skal veilede studentene skal ha minimum 10 studiepoeng innen praksisveiledning. 

Det medisinske fakultet ved UiB tar grep og holdt veilederseminar for parter i praksisordningen, inkludert flere fagområder innen helsefag, torsdag 28. november. 

– Seminaret handler om å styrke utplasseringen for studentene i alle helsefag ved universitetet. Det er veilederne ute i praksisordningen som må ta grep for at studentene skal føle seg velkomne, at de blir sett og får tilbakemelding, sier førsteamanuensis Monika Kvernenes, leder for Enhet for læring

– Vi må også styrke helsetjenesten som læringsarena på tvers av profesjoner, ikke minst når vi skal inn i Alrek helseklynge, påpeker hun.

Kartlagt praksis på Vestlandet

Enhet for læring har blant annet ansatt universitetslektor Julie Solberg Knutsen som prosjektmedarbeider. I løpet av det siste året har hun reist rundt og kartlagt hvordan studentpraksisen på vestlandssykehusene fungerer og presenterte sine funn under seminaret. 

– Studentene er svært fornøyde med å få prøve seg som leger. Det å ha en veileder som de kan snakke med jevnlig, er svært høyt verdsatt. Vi bør jobbe med å få til like god veiledning for alle studentene ved alle stedene, understreker Knutsen. 

Viktige prosjektmidler

Professor Edvin Schei ved Enhet for læring sier at praksis er den viktigste læringsarenaen i den seksårige medisinutdanningen, og avgjørende for den såkalte profesjonssøylen. Han støtter fokuset på veilederens viktige rolle under medisinstudiet og håper at kulturen for å legge til rette for dette blir styrket fremover.

– Det er utrolig viktig at UiB lyser ut prosjektmidler, slike ressurser gjør det mulig å skape betydningsfulle endringer i utdannings- og veiledningskulturen, sier Schei.

I forkant av utviklingen

Prodekan for utdanning Steinar Hunskår ved Det medisinske fakultet sier at UiB ønsker å være i forkant av utviklingen med dette prosjektet hvor seminaret inngår. 

– Vi arbeider systematisk med forbedring av utdanningen vår, ikke minst for å møte de nye sentrale kravene til praksis når det gjelder omfang, kvalitet og kompetanse hos veilederne våre.