Hjem
Det medisinske fakultet
Enhet for læring

AVLYST Grunnvilkår for dialog

Seminar i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

AVLYST

 

2. april kl. 15-16

Grunnvilkår for dialog

God kommunikasjon forutsetter tillit. Hvordan kan man bygge gode forutsetninger for dialog om sykdom og sårbarhet i undervisning?

Edvin Schei (Enhet for læring og IGS)

 

Seminaret inngår i Enhet for lærings seminarrekke Pedagogisk påfyll