Hjem
Det medisinske fakultet
FRIPRO

Får millioner for å forske på Parkinsons sykdom

Professor Trond Riise mottar 12 millioner kroner fra Forskningsrådet for å analysere 800 millioner norske resepter. Målet er å finne en mer effektiv behandling av Parkinsons blant medisiner som i dag brukes mot andre sykdommer.

Trond Riise.
Trond Riise skal finne ut om velkjente medisiner kan brukes om igjen til å bekjempe Parkinsons.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen.

Hovedinnhold

Professor Trond Riise ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen er tildelt 12 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIPRO-program

– Målsetningen med prosjekter er å identifisere medikamenter som kan bidra til ny og effektiv behandling av Parkinsons sykdom, sier Riise. 

Sjekker 800 millioner resepter

Parkinsons sykdom fører til et protein som klumper seg sammen og ødelegger nerveceller i hjernen slik at signalene ikke fungerer som de skal. Forskerne håper å finne frem til et medikament som kan regulere denne mekanismen.

I prosjektet skal Riise analysere 800 millioner resepter med 1800 forskjellige medikamentene som har blitt brukt mot andre sykdommer i Norge siden 2004, via Reseptregisteret og Norsk pasientregister.

– Vi ønsker å finne ut om det finnes medikamenter som personer med Parkinsons har brukt mindre av enn andre. I så fall kan det hende at disse medisinene har en effekt mot sykdommen og kan peke på nye sykdomsmekanismer, sier Riise. 

Ett steg videre

Riises registerforskning, har tidligere vist at astmamedisin har en effekt mot Parkinsons.

I det nye prosjektet tar forskerne et steg videre ved at de tester ut de utvalgte legemidlene på molekylært nivå, i laboratorier ved Harvard University. I tillegg tester forskerne utvalgte medikamenter på mus, som har en parkinsonslignende sykdom, 

– På denne måten håper vi å sitte igjen med et medikament til slutt som kan behandle Parkinsons, sier Trond Riise. 

I tillegg til Trond Riise, har disse forskerne ved Det medisinske fakultet fått midler gjennom Forskningsrådets Fripro-program: