Hjem
Det medisinske fakultet
Veilederseminar

Veilederfrokost for ph.d.-veiledere - oppfølging av sykemeldte kandidater og komitélederrollen

Velkommen til seminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet.

Frokostseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg. Denne gang vil personalseksjonen ved fakultetet snakke om oppfølging av sykemeldte ph.d.-kandidater. Professor Roland Jonsson vil også komme for å snakke om rollen som komitéleder for bedømmelse av doktorgrader.

 

Vel møtt til spennende innlegg og gode diskusjoner!

Frokostseminaret er gratis.

 

NB! Merk at veilederfrokosten 17. januar holdes i Konferanserommet i BB-bygget (under trappen, vis-a-vis Auditorium 1)!