Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

UiB-forskere med i nasjonal kreftsatsing

Hvert år får mellom 800 og 900 nordmenn kreft i bukspyttkjertelen og de fleste av dem dør. Nå har Kreftforeningen bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på kreftformen hvor tre UiB-forskere deltar.

Nils Halberg (f.v.), Emmet Mc Cormack og Anders Molven bidrar i den nye forskningssatsingen på bukspyttkjertelkreft. (Foto: Karen Toska)
Nils Halberg (f.v.), Emmet Mc Cormack og Anders Molven bidrar i den nye forskningssatsingen på bukspyttkjertelkreft.
Foto/ill.:
Karen Toska

Hovedinnhold

Professor Anders Molven ved Klinisk institutt 1 forteller at det nesten ikke har vært fremgang når det gjelder tidlig diagnostikk og behandling av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

– Samlet sett er det faktisk bare kreft i lunge, tarm og prostata som tar flere liv, sier professoren.

Kreftforeningen gjør nå en stor satsing på forskningssiden for å øke kunnskapen om og bedre behandlingen av bukspyttkjertelkreft. Foreningen har nylig bevilget 7 millioner kroner til et kvalitetsregister og 15 millioner til en nasjonal forskningsgruppe. Molven deltok onsdag 29. januar på den formelle overrekkelsen av midlene i Oslo. (lenke til UiO)

– Førsteamanuensis Nils Halberg ved Institutt for biomedisin og professor Emmet Mc Cormack ved Klinisk institutt 2 skal sammen med meg delta i denne store forskningssatsingen, sier professoren.

– Vi skal i første rekke bidra på den eksperimentelle siden i prosjektet. Det at så godt som alle kreftforskere i Norge med interesse for bukspyttkjertelen vil jobbe sammen, er den beste forutsetningen for at vi klarer å oppnå resultater av betydning for pasientene, fortsetter Molven.

Halberg skal spesielt se på hvordan stoffskiftet endrer seg i kreftceller fra bukspyttkjertelen og hvorfor mennesker med fedme har økt risiko for denne kreftformen. Mc Cormack arbeider med dyrking av kreftvev fra pasientene, både i cellekultur og i dyremodeller. Målet er at man skal forstå mer av hvordan svulstene oppstår og hvordan de vokser og sper seg. Samtidig kan man bruke slike modellsystemer til å teste ut effekten av nye medikamenter.

Prosjektet koordineres av professor Caroline Verbeke ved Universitetet i Oslo, og omfatter en rekke forskningsgrupper fra Oslo, Bergen og Stavanger.