Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Tett oppfølging ga ingen fedmeeffekt

Familier til seksåringer med fedme ble i en treårsperiode fulgt opp av helsepersonell som var eksperter på overvekt. Ifølge forskerne kunne de like gjerne ha latt være.

barn står på vekt
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Lærings- og mestringssentre (ekstern lenke) rundt om i landet tilbys det ulike kurs, blant annet til personer som sliter med overvekt eller fedme. Her kan også familier komme, og få hjelp og råd til å endre livsstil.

– I disse sentrene er gruppebaserte tilnærminger en måte å fremme helse på. Vi ønsket å undersøke om en slik tilnærming var en effektiv måte å håndtere overvekt hos barn på, sier Hilde Donkor, stipendiat ved Universitetet i Bergen og barnelege ved Sykehuset Innlandet.

Barnelegen forsker på overvekt hos barn, som er en voksende utfordring i Norge og andre industrialiserte land.  Når man først har blitt overvektig, viser det seg også svært vanskelig å få bukt med problemet, og forskerne lurte på om en tidlig inngripen, eller intervensjon, kunne bidra til å snu utviklingen.

– Det har blitt gjort forskning på effekten av såkalte familieintervensjoner tidligere, som har vist at effekten er dårlig. De har imidlertid ikke blitt gjort med så små barn, og over en så lang periode som vi har gjort, sier Donkor.  

Endre livsstil hos de voksne

Familiene fra Lillehammer, Gjøvik og nabokommunene i Innlandet fylke fikk tilbud om å delta i programmet, mens familiene av tilsvarende overvektige barn fra resten av fylket ikke fikk noen tilbud. Helsestasjonene bidro med informasjon om barnas vekt, og forskerne plukket ut dem som allerede i fem-seksårsalderen hadde fedme.

31 familier deltok i intervensjonsprogrammet mens 33 familier ikke fikk noen tilbud. Det var bare foreldrene som deltok.

– Målet var å endre familienes livsstil gjennom å dele erfaringer sammen med flere kategorier av helsepersonell, sier Trond Markestad, professor ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og Hilde Donkor sin hovedveileder.

Økt bevissthet om overvekt i samfunnet like nyttig som intervensjon

– Temaer de var innom var kosthold, kalorier og sunne valg i hverdagen. De fikk også rådgivning av psykolog og fysioterapeut. Foreldrene ble også oppfordret til å ta opp de temaene de selv synes var utfordrende, sier Donkor.

Forskerne fulgte utviklingen med jevnlige målinger av midjemål, vekt, gangtester, hudfolder og blodtrykk underveis hos barna i treårsperioden.

– Etter tre års oppfølging, så nærmet barna sin BMI (Body Mass Index) seg normalområdet, men i svært liten grad. Samtidig så vi at barna i kontrollgruppen hadde samme nedgangen i BMI. Det leder oss til å tenke at det generelle fokuset som er i samfunnet i dag på overvekt og god helse har like mye effekt som kursing og rådgivning, sier Donkor.

Helsesøstrene må tørre å ta opp temaet overvekt

– For å sette det på spissen, så kan vi si at å bruke penger på denne typen omfattende intervensjoner, som vi har undersøkt i Lærings- og mestringssentrene, er bortkastede ressurser, sier professor Trond Markestad, Donkor sin hovedveileder i doktorgradsarbeidet.

Markestad mener at en mulig løsning kanskje må komme enda tidligere enn i 5-6-årsalderen, og at helsesøstre på helsestasjonene må tørre å ta opp temaet, kanskje allerede i svangerskapet.

– Det viktigste tiltaket er sannsynligvis å fremme en sunn livsstil hos unge voksne gjennom informasjon og politiske virkemidler som gjør det billigere å velge sunne matvarer. Vordende foreldre vil sannsynligvis overføre sunne vaner til barna, sier Markestad.

Les artikkelen her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15080

Saken er også omtalt i Bergens Tidende og ABC Nyheter.