Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Folsyre hindrer ikke hjertefeil

En fersk UiB-undersøkelse viser at det ikke er noe sammenheng mellom inntak av folsyre under graviditeten og risiko for hjertefeil hos fosteret. Dette går imot tidligere antagelser.

Gravid tar medisiner
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kvinner som planlegger å bli gravide anbefales å ta folsyre før og underveis i svangerskapet. Hovedårsaken er at det er vist å forhindre utviklingen av ryggmarkbrokk hos fosteret. (lenke til brosjyre fra Helsedirektoratet)

Til nå har man også trodd at det kan bidra til å minske risikoen for utviklingen av misdannelser av barnets hjerte, som er den vanligste typen av medfødte misdannelser.

Alvorlige hjertefeil påvises hos en til en og en og halv prosent av nyfødte.

– Disse tilstandene er en stor belastning både for pasientene, de pårørende og helsevesenet, sier professor Nina Øyen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og legger til at årsaken til at misdannelsene i det store og det hele er ukjent.

– Det har vært fremholdt at tilskudd av folsyre tidlig i svangerskapet kan hindre utviklingen av alvorlige hjertefeil. Dette blant annet fordi de har sett en nedgang i forekomsten av denne typen misdannelser i land hvor man har begynt med folsyreberikning av matvarer, forteller Øyen.

I alt 70 land beriker matvarene sine med folsyre. Kun to av dem i Europa (Moldova og Kosovo). Øyen og forskningsgruppen sine funn viser at denne nedgangen i hjertefeil i disse landene må skyldes andre faktorer.

Ingen grunnlag for berikning

Undersøkelsen har blitt gjort i samarbeid med danske forskere. De har brukt data fra den norske Foreldre og barn-undersøkelsen, og den tilsvarende danske Bedre Sundhed for mor og barn. Til sammen har de informasjon om folsyreinntak hos over 200 000 gravide kvinner i de to landene. I 2200 av svangerskapene ble barna født med en hjertefeil.

– Vi har sett på om mor har startet med folsyre før svangerskapet, akkurat rundt befruktning eller startet et stykke inn i svangerskapet. Risikoen for hjertefeil var upåvirket av inntaket, sier Øyen.

Ifølge professoren har det også i Norge vært et tema om man skal begynne å tilsette folsyre i matvarer:

– Funnene våre viser at det ikke er noe grunnlag for å berike matvarer med folsyre i Norge i den hensikt å redusere antall misdannelser, da effekten sannsynligvis er minimal, sier professoren.

– Trenger ikke å ha skyldfølelse

Det har blitt vurdert om folsyreinntak kan knyttes til økt risiko for kreft hos mor og barn, men to tidligere studier har tilbakevist denne sammenhengen. Dermed er det ikke så mange kjente bivirkninger med folsyreinntak

– Hvordan folsyre oppfører seg i kroppen vår kan imidlertid bidra til å maskere en vitamin B12-mangel, sier professoren.

Det viktigste resultatet av funnet er imidlertid kanskje at det innebærer at foreldre med barn som er født med hjertefeil ikke trenger å ha skyldfølelse:

– Mange blir uplanlagte gravide, og får dermed ikke tatt folsyre de første ukene i svangerskapet. Nå trenger de ikke å være redd for at hjertefeil hos barnet skyldes manglende folsyreinntak, sier Øyen.