Hjem
Det medisinske fakultet
Elektiv periode

ELMED323 Moderne kreftbehandling

ELMED323 Moderne diagnostikk og behandling av kreftsykdommer

Produsent:
Dina Midtflø, Det medisinske fakultet, UiB

Hovedinnhold

Emnet ELMED323 har som mål å øke studentens breddekunnskaper om diagnostikk og behandling av kreft. Emnet skal formidle forståelse for hvordan kreftsykdommer kan påvises og behandles og de bivirkningene behandlingen kan gi.

Det er lite formell undervisning i onkologi i medisinstudiet, men det utgjør en stor del av det du skal arbeide med som lege. Dette emnet gir en inngående kompetanse og forståelse av kreftbehandling, som vil være viktig for senere arbeid som lege.

Undervisningen i emnet er gruppebasert og legges opp som diskusjoner med underviser og medstudenter rundt pasientkasuistikker. Det er også studentvisitter på avdelingene.  

Emnet gir videre en god faglig ballast dersom man senere ønsker å søke seg midlertidig jobb/sommerjobb eller fast jobb som LIS for å jobbe med kreftpasienter.