Hjem
Det medisinske fakultet

Bruk og fordeling av gaveforsterkning

Gaveforsterkningsmidler (GFM) skal styrke langsiktig grunnleggende forskning ved institusjonen som mottar gaven.

En arbeidsgruppe nedsatt ved Det medisinske fakultet har kommet med anbefalinger til hvordan GFM bør brukes inn mot prosjekter og fordeles mellom forskergruppe, institutt og fakultet. Rapporten fra arbeidsgruppen er vedlagt. Rapporten er grundig diskutert i dekanatet og i instituttledergruppen, og anbefalingene fra arbeidsgruppen er stort sett tatt til følge.

Under følger retningslinjer for bruk og fordeling av GFM som gjelder for alle eksterne prosjektmidler (gaver) som gir rett til gaveforsterkning, der gaven er søkt eller mottatt uten søknad etter 1. januar 2020:

  • For eksterne prosjekter som utløser GFM skal GFM brukes til å dekke fellesbidrag og husleie til UiB som følger prosjektet. Dette må være tydelig ved utforming av budsjettet slik at det ikke budsjetteres med at GFM skal dekke andre kostnader i prosjektet. 
  • Alle GFM betales inn til fakultetet som sørger for dekning av fellesbidrag og husleie på de aktuelle prosjektene.
  • Av midlene som er igjen etter at fellesbidrag og husleie er betalt, beholder fakultetet 20 %. Det resterende går til det aktuelle institutt. Det anbefales at instituttet deler midlene mellom det aktuelle forskningsmiljøet og støtte til annen langsiktig forskning.
  • For prosjekter hvor det ikke ansettes personer, fordeles hele GFM-beløpet etter samme nøkkel som beskrevet over (dvs. fakultetet beholder 20 %, og 80 % fordeles mellom institutt og forskergruppe).
  • Instituttet har ansvar for å initiere søknad om gaveforsterkning for alle prosjekter som er berettiget til det. Dokumentasjon sendes til økonomiseksjonen på fakultetet som koordinerer (okonomi@med.uib.no). Selve søknaden utgår fra Økonomiavdelingen ved UiB.
  • Store gaver til utstyrsprosjekter som utløser GFM behandles særskilt. Fakultetsledelsen, i samråd med institutt og forsker, utarbeider en plan for bruk av midlene. Dette kan f.eks. være langsiktig vedlikehold og oppgradering av det aktuelle utstyret. Et eventuelt overskudd bør øremerkes konkrete strategiske tiltak innen forskning. 

Spørsmål om gaveforsterkningsmidler sendes til okonomi@med.uib.no.