Hjem
Det medisinske fakultet
Korona

Koronautbruddet - tiltak for ph.d.-kandidater

Her finner du relevant informasjon for ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet i forbindelse med koronautbruddet.

I forbindelse med koronautbruddet ber vi alle ph.d.-kandidater forholde seg til offentlige myndigheters råd. Vi viser også til https://www.uib.no/korona for informasjon om hvordan institusjonen håndterer situasjonen. Mange ph.d.-kandidater har imidlertid spørsmål om hvordan situasjonen vil påvirke dem som ph.d.-kandidater. 

Disputas

Det medisinske fakultet legger til rette for digital disputas i tråd med UiBs retningslinjer, se https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-korona-utbrudd

Instituttene legger til rette for testing i forkant og for å finne digitale møterom som fungerer for alle involverte. 

 

Opplæringsdel

Mange ph.d.-kandidater opplever nå at de ikke kan reise på planlagte konferanser. Kandidater som har kort tid igjen til innlevering og som ikke kan gjennomføre annen type formidling i den perioden som er igjen før de skal levere, kan få formidlingen godkjent dersom de har fått abstract godkjent og kan dokumentere at poster eller innlegg er produsert. Andre kandidater bes om å gå i dialog med instituttet om å finne alternativer for formidling i tråd med retningslinjene for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen som er tilgjengelige på nettsidene: https://www.uib.no/med/66002/reglement-og-retningslinjer

Kandidater som opplever at kurs blir avlyst eller at arbeid med prosjektet forsinkes, anbefales å forsøke å finne andre relevante kurs som gjennomføres digitalt. Dersom dette ikke er mulig, kan lesepensum også benyttes, jamfør retningslinjene over. Se for øvrig https://www.uib.no/korona/134470/hva-skjer-med-undervisning-og-eksamen for informasjon om hvordan undervisning og eksamen ved UiB organiseres fremover. 

Forsinkelser

Ph.d.-kandidater som blir forsinket som følge av koronautbruddet vil ha rett til forlengelse i ph.d.-programmet.

UiB-ansatte stipendiater bes forholde seg til HR-avdelingens retningslinjer for forlengelser av kontrakten og lønnsmidlene. Skjema/dokumentasjon på forsinkelse sendes inn snarest mulig (kandidat og veileder sender sine skjema (separat) til post@med.uib.no), men det kan ta noe tid før vedtak fattes. Skjema finner du nederst på denne siden. Kontakt din personalkonsulent for veiledning. Forskningsseksjonen får kopi av vedtak og ph.d.-perioden vil deretter bli justert i tråd med forlenget tilsettingsperiode. Kontakt alltid ph.d.-koordinator dersom perioden på studentweb ikke stemmer overens med perioden i HR-portalen.

Eksternfinansierte kandidater som har rett på omsorgspermisjon eller sykemelding må kontakte sin finansieringskilde, og forlengelse i ph.d.-programmet vil deretter bli behandlet på samme måte som andre rettighetsfestede permisjoner, husk å legge ved dokumentasjon på forlenget finansiering.

Forsinkelser som ikke gir rett til utvidet finansiering, kan likevel være grunnlag for utvidet ph.d.-periode uten finansiering. Bruk søknadsskjema om forlengelse, tilgjengelig her: https://www.uib.no/med/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen

 

Kontakt ph.d.-koordinatorene

Fakultetsadministrasjonen: phd@med.uib.no

IGS: Daniel.Gundersen@uib.no

K1: Kjetil.Harkestad@uib.no

K2: Irene.Hjelmaas@uib.no

IBM: Margarethe.Bittins@uib.no

IKO: connie.nilsen@uib.no 

Skjema til personalseksjonen om forlenget stipendiatperiode pga koronarelatert forsinkelse