Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Fast håndgrep gir færre beinbrudd

Ny forskning ved UiB og Folkehelseinstituttet viser at det er en sammenheng mellom å være sterk i klypen og risiko for beinbrudd. Særlig gjelder dette menn i middelalder.

To menn håndhilser
Foto/ill.:
Colourbox

Risikoen for beinbrudd øker med alderen, og blant beinbruddene er hoftebrudd et av de mest alvorlige. Norge er et av de landene som har høyest andel av hofte- og underarms brudd, og man forventer at tallene vil stige etter hvert som flere og flere blir eldre:

– Det er en tydelig sammenheng mellom hoftebrudd, funksjonstap og tidlig død, sier professor Anette Hylen Ranhoff ved Klinisk institutt 2.

Hun og forskere ved Folkehelseinstituttet ville derfor undersøke om man ved en relativ enkel måling kan si noe om hvem som er i faresonen for å oppleve et beinbrudd i alderdommen. Til dette brukte de et instrument som måler «gripestyrken», på en relativ enkel måte.

Resultatet viser at det er mye helse i å ha et sterkt håndtrykk, og særlig om man er mann mellom 50 – 79 år:

– Blant middelaldrende menn med dårlig gripestyrke var det 22 prosent flere beinbrudd, og for kvinner med dårlig gripestyrket var det en forhøyet risiko på ni prosent, sier Ranhoff.

En indikasjon på hvor god helse du har

Deltagerne i studien kom fra Tromsøstudien, og de ble fulgt opp i en periode på om lag 15 år. Blant gruppen med nesten 3000 menn og over 4000 kvinner var det over 1000 beinbrudd i løpet av perioden. Omtrent 400 av disse var hoftebrudd.

Apparatet som ble brukt til å måle gripestyrken blir som regel brukt i forskning, men også noe i klinisk praksis for screening for skrøpelighet (frailty) hos eldre pasienter, ifølge forskeren:

– Våre undersøker undersøkelser viser imidlertid at det også tidligere i livet gir en indikasjon på fremtidig helse, forteller Ranhoff.  

Fra før av er det nokså kjent at god muskelstyrke bidrar til å redusere risikoen for fall og å styrke skjelettet, men det er ikke tidligere blitt vist en så tydelig assosiasjon mellom gripestyrke og beinbrudd senere i livet.

– Tenk på beinhelsen tidligere

Dårlig muskelstyrke i middelalderen kan være et uttrykk for underliggende sykdom, og det er ikke like lett for alle å komme i bedre form, selv om man vet at det er til det beste for en.

Mistenker du imidlertid at du har dårlig muskelstyrke, kan du for eksempel få målt den på et treningssenter, og har du mulighet til å gjøre noe med den, er det mye å tjene på det senere i livet, mener Ranhoff:

– Studien vår viser at det er viktig for middelaldrende og unge eldre menn og kvinner å holde seg aktive, fordi inaktivitet kan føre til uhelse senere. Den viser at vi må begynne å tenke på benhelse tidlig i livet, sier professoren. 

Les artikkelen her: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00198-019-05191-4

Forskningen har også vært omtalt i Bergens Tidende (for abonnementer): https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RReQ8x/fast-handtrykk-gir-faerre-beinbrot-slik-boer-du-trene