Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Tildelinger fra fakultetets forskningsfond 2020

Tildelinger fra fakultetets forskningsfond 2020

mynter i stabel
Foto/ill.:
Colourbox

Høsten 2019 ble det lyst ut midler fra flere av forskningsfondene tilknyttet fakultetet. Det var anledning å søke flere av fondene samtidig.

Tildelingene er gitt både til studenter, stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte, og midlene er gitt både som reisestøtte og driftsmidler. Pengene fra fondene er således et godt og bredt bidrag til forskningen ved fakultetet!

Oversikt over tildelingene finner du i tabellene under.

Andre UiB-tildelinger 2020

For tildelinger fra Meltzer 2020: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

For tildelinger fra Bergen Universitetsfond 2020: https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond

For tildelinger fra Olsens legat 2020: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat

Meltzerfondets egne stipender til studenter og stipendiater er lagt ut på Meltzerfondets egne nettsider.

Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB

Det ble tildelt kr 365.000,- fra Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB til følgende søkere:

Navn

Tildelt

Dahl, Helene

13 500

Einarsen, Eigir

18 000

Fedotkina, Olena

16 200

Feng, Xin

18 000

Haaland, Marte Emilie Sandvik

14 300

Hanevik, Kurt

50 000

Hoel, Fredrik

10 000

Horn, Cathrine

16 000

Kursula, Petri

75 000

Solheim, Marie Holm

87 000

Svalastoga, Pernille

23 000

Van Parys, Anthea

24 000

Grand Total

365 000

Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB

Det ble tildelt kr 305.000,- fra Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB til følgende søkere:

Navn

Tildelt

García de Jalón Viñegra, Elvira

13 500

Gravdal, Anny

23 500

Jellas, Khadija El

85 000

Reikvam, Håkon

90 000

Sarowar, Shahin

50 000

Skjevik, Åge Aleksander

20 000

Tranvåg, Eirik Joakim

23 000

Grand Total

305 000

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken

Det ble tildelt kr 37.000,- fra Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken til følgende søkere:

Navn

Tildelt

Bruserud, Ingvild

5 000

Madsen, Andre

12 000

Svalastoga, Pernille

20 000

Grand Total

37 000

Hjertefondet

Det ble tildelt kr 200.000,- fra Hjertefondet til følgende søkere:

Navn

Tildelt

Omdal, Tom Roar

100 000

Engan, Britt

50 000

Kvalheim, Venny

50 000

Grand Total

200 000

 

Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning

Det ble tildelt 100 000 fra Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning til følgende søkere:

Navn

Tildelt

Aksnes, Henriette

30 000

Gyarmathy, Gergo

20 000

Kringeland, Ester

50 000

Grand Total

100 000

 

Gerd Meyer Nyquist Gulbrandson & Gerdt Meyer Legat

Det ble tildelt 3 000 000 fra Gerd Meyer Nyquist Gulbrandson & Gerdt Meyer legat til følgende søkere: 

Navn

Tildelt

Bjørk, Marte Helene

500 000

Bø, Lars

380 000

Grellscheid, Sushma

70 000

Lie, Ingrid Anne

50 000

Moster, Dag

350 000

Tzoulis, Charalampos

650 000

Vedeler, Christian

1 000 000

Sum

3 000 000