Hjem
Det medisinske fakultet
INNOVASJON | COVID-19

Bergenbio-legemiddel kan bli korona-medisin

Et legemiddel fra Bergenbio med utspring fra Universitetet i Bergen er valgt ut som det første av tre mulige medikamenter for behandling av korona-pasienter.

James Lorens. Bergenbio.
UiB-prosfessor James Lorens er opphavsmannen til Bergenbio. Nå kan legemiddelfirmaet ha utviklet medisinen som hele verden venter på.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

– Det er et privilegium å kunne bidra til å hjelpe pasienter. Det viser hvor viktig grunnforskning er for å fremskaffe nye behandlingsalternativer, sier professor James Lorens, ved Institutt for biomedisin, som er opphavsmann og hadde ideen til Bergenbio.

Legemiddelet Bemcentinib som er utviklet av bioteknologifirmaet, er nå valgt som den første av tre mulige behandlinger mot Covid-19, i en såkalt fast tracked klinisk studie kalt ACCORD(Accelerating COVID-19 Research & Development platform), i Storbritannia. 

I studien skal forskerne finne ut, i en tidlig fase, om legemiddelet er effektiv for de mest sårbare koronapasientene. 

– Vi håper at bemcentinib kan spille en sentral rolle i den globale innsatsen for å finne passende behandlingsmuligheter for Covid-19-pasienter, som har en veldig seriøse implikasjoner for så mange mennesker, og dermed minske presset på sykehusenes intensivavdelinger, og til syvende og sist behandle tusenvis av pasienter, sier Richard Godfrey, daglig leder i Bergenbio i børsmeldingen, gjengitt i e24.no

Tester på pasienter

I studien skal  120 forsøkspersoner testes, hvorav 60 er innlagte pasienter med koronaviruset. Den andre halvparten er en kontrollgruppe som mottar standardbehandling ved seks britiske sykehus. 

Dersom man oppnår positive resultater av utprøvningen, vil Bemcentinib gå videre til en såkalt fase tre-testing og forberedelse av kommersialisering innen kort tid for å behandle Koronapasienter. 

Utspring fra UiB

Bergenbio har sin opprinnelse fra forskning ved Institutt for biomedisin, UiB, med professor James B. Lorens i spissen. Først og fremst har selskapet arbeidet med å utvikle skreddersydde kreftmedisiner, som en del av Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), som er et av UiBs sentre for fremragende forskning (SFF). 

Med fødselshjelp fra BTO (nå VIS) ble selskapet etablert i 2007 og gikk på børs i 2015. I dag er Trond Mohn største aksjonær. Markedsverdien på bioteknologiselskapet er 1,5 milliarder kroner.

– Når vi startet Bergenbio fikk vi veldig god støtte fra både UiB, VIS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette virkemiddelapparatet er videreutviklet, og burde absolutt brukes av flere forskningsmiljøer ved UiB, sier James Lorens.