Hjem
Det medisinske fakultet
Veilederseminar

Digital veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Velkommen til seminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet.

Velkommen til vårt første digitale lunsjseminar for ph.d.-veiledere!

Denne gangen vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke forskjellen på anonymisering og avidentifisering av forskningsdata.

Klikk her for å delta på møtet (åpnes 8. mai kl. 11.50)

Seminaret vil holdes på norsk. 

Vi håper å se deg der! 

 

Retningslinjer for digitalt møterom: 

- Ikke bruk kamera, da det er forstyrrende for kandidaten og bruker nettkapasitet.

- Sett mikrofonen på mute/lydløs så lenge du ikke selv snakker.

- Dersom noen ønsker å stille spørsmål, skriv dette i chatten.