Hjem
Det medisinske fakultet
Pris

Astma- og allergipris til Gülen Arslan Lied

Gülen Arslan Lied mottar Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi for 2020.

Gülen Arslan Lied
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Prisen deles ut av Forskningsfondet for astma og allergi og tildeles en forsker som har gjort en god innsats for forskning innen astma- og allergifeltet. 

– Det var en hyggelig overraskelse, sier Lied, som leder Senter for ernæring, Klinisk institutt 1. 
– Det var veldig kjekt både for meg, miljøet vårt og universitetet. Å få en slik stor nasjonal pris gir også et løft til alle i vårt forskningsmiljø, sier professoren.

Lied for prisen for sine mangeårige forskning på matallergi og intoleranser. Forskningsfondet ble stiftet av Norges astma og allergiforbund (NAAF) i 1963 og har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. De deler årlig ut midler til forskningsprosjekter

Les mer om tildelingen her: https://www.naaf.no/aktuelt2/forskningsprisvinner-er-ledende-pa-matallergi-og-intoleranser/