Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | KVINNEHELSE

Beregner overgangsalderen med ullen logikk

Hver kvinne kommer i overgangsalderen på forskjellig tidspunkt i livet. Nå har UiB-forskere funnet en ny måte å beregne hvor langt hver enkelt har kommet.

Overgangsalder og fuzzy-logikk.
Kvinners biologi endrer seg i løpet av overgangsalderen.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

I løpet av overgangsalderen endrer kvinnekroppen seg vesentlig og blir mer utsatt for en rekke lidelser. Frem til nå har man ikke hatt en god metode for å måle hvor langt kvinnene har kommet i prosessen, men bare vært i stand til å kategorisere at de er i overgang (perimenopausa).

– Ved hjelp av såkalt fuzzy-logikk har vi klart å finne en måte å beregne nøyaktig hvor langt hver enkelt kvinne har kommet i overgangsalderen, sier postdoktor Kai Triebner ved Klinisk institutt 2.

– Dette er av stor betydning i forhold til forskning på sykdom, forstå sykdom og å kunne tilby riktig behandling.

Studien er publisert i PLOS ONE.

Beregner uklare størrelser

I studien sammenlignet forskerne svar fra mer enn 3000 kvinner fra RHINE-studien. De analyserte menstruasjonssyklus opp mot alder og sammenlignet dette med hormonelle målinger og spørreskjema fra den omfattende EU-studien ECRHS.

Men det som virkelig utgjorde forskjellen var såkalt fuzzy-logikk (se faktaboks). Dette er en form for matematikk som er i stand til å beskrive grader av sannhet i en skala mellom 0 og 1. Vanlig matematikk beskriver kun noe som sant eller usant. 

– Vi forsøkte å finne ut noen enkle matematiske modeller som kunne beskrive den biologiske prosessen på en brukervennlig måte. Ved hjelp av fuzzy-logikk fikk vi det til, sier Triebner.

– Vi utviklet en billig og enkel metode, uten behov for blodprøver og hormonmålinger. Metoden egner seg for eksempel til gynekologiske studier i utviklingsland i Afrika og India. 

Kvinnehelse underrepresentert i forskning

Ifølge Triebner har det gått såpass lang tid å finne en nøyaktig beregningsmetode, fordi kvinners helse vært lite forsket på i forhold til menns helse. Først de siste 10 til 15 årene har man satt fokus på kvinnehelse, og innsett at det er store forskjeller mellom kjønnene. Blant annet gjelder dette for hjerte- og lungehelse.

– Overgangsalderen gjør at kvinnekroppen endrer seg mye og har innvirkning på immunsystemet, lungehelse, hjertesykdommer og beinskjørhet. Derfor er det viktig å vite hvor man befinner seg i overgangsalderen, sier Triebner. 

Kommersiell verdi

I tillegg til å komme med et viktig bidrag til kvinners sykdomsbilde, kan metoden også ha kommersielt potensial, ifølge Triebner.

– For eksempel kan komersielle aktører kunne tilby skreddersydde hudprodukter mot rynker, som ikke bare har med alder å gjøre, men også hormoner, sier Kai Triebner.