Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Innovasjon

Første innovasjonshovedoppgave på medisinstudiet!

Linda Mari Hammersland og veileder Helge Ræder leverte den første innovasjons-baserte hovedoppgaven på medisinstudiet: «drink.well - Et enkelt og rimelig produkt for bærekraftig forbedring av drikkevannskvalitet».

Stig Ove Fosse, Linda marie hammersland og Åsmund Kaupang holder fram "drinkwell"
Stig Ove Fosse, Linda Hammersland og Åsmund Kaupang
Foto/ill.:
Linda Hammersland / Privat

Hovedinnhold

"Drinkwell" er bygget på en ide om å rense drikkevann fra enhver vannkilde uten bruk av elektrisitet eller drivstoff. Ved hjelp av destillasjon under lavt trykk kombinert med romtemperatur/sollys kan enheten brukes overalt i verden. Enheten ble utviklet med tanke på å skaffe rent drikkevann til områder hvor både rent vann og strøm er mangelvare, så som kriseområder, avsidesliggende landsbyer og så videre.

Prosjektet begynte som et case-studie i faget ELMED223 «innovasjon og entreprenørskap». Potensialet som kom fram der har resultert i både hovedoppgave samt søknad om STUD-ENT kommersialiseringsmidler.

Hammerslands arbeid beskriver ikke bare problemet og den tekniske løsningen men også value proposition, konkurransefortrinn, regulatoriske hindre. IPR- strategi, markedsstrategi, unit economics, finansieringsstrategi og milepæler.

Oppgaven er vurdert som «et meget interessant og vel gjennomført innovasjonsprosjekt som adresserer en viktig samfunnsutfordring