Hjem
Det medisinske fakultet
UTDANNINGSMIDLER

10 millioner til Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet mottar rundt 10 millioner kroner fra Diku for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Det medisinske fakultet, UiB.
Det medisinske fakultet mottar milliondryss fra Diku.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen mottar 30 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdannings (Diku) program for studentaktiv læring. Av disse mottar Det medisinske fakultet cirka 10 millioner kroner til disse prosjektene:

  • FREMFARM: Å utdanne farmasøytar klare til å møte morgondagens utfordringar, 4 991 800 NOK.
  • PROFMED: Medical students’ professional identity formation during hospital practice, 5 000 000 NOK.

– Godt søknadsarbeid

Prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet Steinar Hunskår, sier at det er Det er svært gledelig at fakultetet har fått to av seks tildelinger ved UiB, av i alt 14 i landet

– Tildelingene er et uttrykk for godt søknadsarbeid fra de to fagmiljøene, men også for en målrettet satsing på undervisning, utdanningsforskning og utbygging av vår Enhet for læring fra fakultetets side, forklarer Hunskår.

– Begge de to fagmiljøene har satset sterkt på utdanningsinnovasjon og har personer som brenner for utdanning, og som også tidligere er belønnet for innsats og oppnådde resultater. Vi kan nå øke aktivitetene med ytterligere kvalitetsheving i studieprogrammene som mål, legger han til.

Skal komme alle studenter til gode

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) sier at denne tildelingen er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene.

– Prosjektene som får støtte skal gi bedre læring for studenter som blant annet tar juss, medisin, lærerutdanning, ingeniør og helsefag. Flere av prosjektene har utvikling av tverrfaglige utdanningsprogram og digitale muligheter som viktige elementer. Målet er at arbeidet som skjer i prosjektene skal komme alle studenter til gode, sier Asheim.

Det er Diku som deler ut pengene. På grunn av det høye antallet søknader ble summen økt fra 50 til 70 millioner kroner slik at flere kunne få støtte.

– Koronautbruddet førte til at universiteter og høgskoler måtte legge om til digital undervisning og vurdering mer eller mindre over natta. Ansatte har lagt ned et imponerende arbeid for å få dette til. Prosjektene som er tildelt penger får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner, sier Diku-direktør Harald Nybølet.