Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Prisutdeling

Mottok pris for arbeid for rusavhengige med hepatitt C

Takket være arbeidet til professor Lars Thore Fadnes så behandles rusavhengige raskere og bedre for hepatitt C. Tirsdag mottok han kommunens Forskning- og innovasjonspris for arbeidet.

Lars Fadnes med blomster og bilde
Foto/ill.:
Hedvig Lie Nygaard - Bergen kommune

Hovedinnhold

Mange rusavhengige rammes av hepatitt C. Går man ubehandlet med sykdommen, så fører det over tid til leversvikt. Det kan også gi en rekke andre tilleggsplanger. Samtidig så er rusavhengige en vanskelig gruppe å nå med terapeutiske behandlinger. Det var utfordringen Lars Thore Fadnes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og resten av forskninggruppen i prosjektet INTRO-HVC stod overfor da de begynte forskningen sin for tre år siden. 

– Det vi har gjort er å forenkle selve behandlings- og oppfølgingsforløpet. Blant annet er det færre runtineblodprøver, og vi har klart å bruke areaner som de allerede benytter til å nå ut til de med behandling, forteller Fadnes.. 

Forskningen på behandlingsforløpet har vært gjort på ruspsienter som mottar legemiddelassistert behandling, såkalt LAR, og andre rusavhengige som får behandling på mottaks- og omsorgssentre (MO-sentre). Forskerne har sett på effekten av å gjøre behandlingen tettere og mer pasientnær, og betraktelig mer effektiv:

– Brukerorganisasjoner meldte for fem år siden at hepatitt C-smitte er brukernes største folkehelseutfordringen, med over 50 % smittede. Hvordan 30 % av dem fikk leversvikt 30 år senere. Nå melder brukerorganisasjonene at problemet så og si er løst. 85 % blir kurert for hepatitt C, forteller Fadnes. 

Prisen deles ut av Kunnskapskommunen i Bergen kommune, hvor UiB også er en partner. Selve overrekkelsen ble sendt digitalt tirsdag 13. oktober.

– Det er en stor ære å få prisen på vegne av prosjektet, sier Fadnes, som understreker at arbeidet ikke hadde vært mulig uten et tett samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssjukeus, Bergen kommune, helse Stavanger og brukerorganisasjonen proLAR.

– Det er veldig kjekt å få være med på en felles innsats for å eliminiere forekomsten av hepatitt C blant rusavhengige i Bergen. 

Prisvinneren har både bidratt til utviklingen av et forskningsområde, og til en ny eller forbedret tjeneste for de kommunale helse- og omsorgstjenestene i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Kommunene trenger nye og forskningsbaserte løsninger i møtet med fremtidens behov og utfordringer. Priskomiteen anser det som prisverdig at prosjektet bidrar til at personer med ruslidelser får en type behandling de ellers ikke ville fått, heter det i begrunnelsen fra priskomiteen, som er henvist til på Bergen kommune sine nettsider.