Hjem
Det medisinske fakultet
Fakultetets dag 2020

Fakultetets dag 2020 – Bli bedre kjent med prisvinnerne!

21. oktober arrangeres Fakultetets dag 2020 – for første gang digitalt! Følg streamen, og vær med å hedre dine privinnende kolleger!

Møte våre beste plakat
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Oversikten over prisvinnerne ble gjort tilgjengelig i mai, og kan finnes her: Fakultetets dag 2020 - prisvinnere

Her kan du bli litt bedre kjent med noen av prisvinnerne, blant andre Ingrid Flønes ved Klinisk institutt 1, som får prisen for beste ph.d. med avhendlingen "Mitochondrial mechanisms in neurodegeneration":

 

Irene Flønes
Foto/ill.:
Privat
 
Bildet over: Ingrid Flønes

Hva var spesielt utfordrende i arbeidet med avhandlingen?

– Den største utfordringen for de som driver forskning på biologisk materiale fra individer med Parkinsons sykdom (og andre nevrodegenerative proteinopatier) er kombinasjonen av at det ikke finnes én spesifikk dyre- eller cellemodell som gir uttrykk for alle aspektene ved sykdommen, og at det syke vevet er dårlig tilgjengelig for forskning mens pasienten er i live.

For å forstå bakenforliggende mekanismer er det essensielt at vi kan studere hva som foregår i det syke vevet, og vi er avhengig av hjernebanker som kan samle inn og ivareta vevet post-mortem. Per i dag har vi i Norge ingen nasjonal biobank for nevrodegenerative proteinopatier, og vi er avhengig av samarbeid med hjernebanker i utlandet og eventuelle nasjonale forskningsprosjekter. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig dersom det ikke var for et godt samarbeid med Park Vest-studiet, et regionalt forskningsprosjekt som har stått for innsamling av data og vev fra vestnorske pasienter med Parkinsons sykdom. 

I tillegg til Flønes, deles prisen ut til Andrea Gras Navarro ved Institutt for biomedisin, for avhandlingen: "Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma. KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy"

– Dediker tid til å bygge nettverk

Kamal Mustafa leder gruppen «Tissue Engineering Research Group» er tildelt pris for årets forskningsgruppe 2019 ved Institutt for klinisk odontologi får prisen for årets forsknings- og innovasjonsmiljø:

kamal mustafa og forskningsgruppen jubler ute i regnet
Foto/ill.:
Privat

På bildet over: Forskningsgruppen til Kamal, bilde tatt før pandemien.

Hva kreves for å lykkes som forsker?

– Å være forsker er et stort samfunnsansvar. Innenfor medisin er det viktig med et tett samarbeid mellom klinikere og forskere for å løse behandlingsutfordringer. For å ha suksess som forsker bør du dedikere tid og energi med å bygge nettverk og dele din kunnskap med andre. En god forsker må være dedikert til vitenskapen. Videre er det viktig med ferdigheter innen analyse, kommunikasjon og lagarbeid, sier Mustafa.

– Samarbeid med administrasjonen!

Cecilie Svanes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin får prisen for årets formidling. Hun får arbeidet for formidlingen av funn av lungehelseproblemer ved med bruk av rengjøringsmidler:

Cecilie Svanes portrett tatt utendørs
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Bildet over: Professor Cecilie Svanes

Har du noen gode tips til hva man bør gjøre for å lykkes med forskningsformidlingen? 

– Det viktigste er å øve på å formidle til ulike grupper, både fagpersoner og personer utenom fagmiljøet. Selv har jeg lært veldig mye av å snakke med journalister, som har en annen måte å kommunisere på. Jeg har hatt veldig stort utbytte av å samarbeide tett med kommunikasjonsstaben ved fakultetet, og anbefaler andre forskere å gjøre det samme. Ved hjelp av støtte derfra nådde forskningsresultatene mine langt utenfor Norges grenser og kunne bidra til å endre både politikken, retningslinjer og industrien.

– Prisen er viktig for arbeidet vi gjør

Søren Falch Junior-prisen går til Marte-Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 og Henriette Aksnes ved Institutt for biomedisin.

Henriette Aksnes foran pcen
Foto/ill.:
Monica Hellesvik

Bildet over: Henriette Aksnes

Fortell litt om arbeidet ditt, Henriette Aksnes:

– Jeg studerer en bestemt type enzymer som har vitale funksjoner i menneskekroppen inni cellene våre. Gjennom et nytt samarbeid med nevrologer på UCL holder vi nå på å avdekke klare beviser for at et bestemt NAT enzym har en kritisk funksjon i hjernen. Dette er utrolig spennende fordi vi er inne på et spor hvor det kan bli mulig å beskrive hvordan molekylære mekanismer forårsaket av et NAT enzym inni hjernecellene har en avgjørende nevrobiologisk betydning. Det er grunnlag for å tro at det kan være en kobling mellom NAT enzymer og nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons. Dette er noe jeg brenner for å studere videre. Forekomsten av nevrodegenerative sykdommer øker, mens behandlingen har store utfordringer. Det er derfor et trykkende behov for forskning på dette området. Jeg håper at vi gjennom spesialkunnskap om NAT enzymfamilien vil kunne bidra til å fylle dette kunnskapsgapet.

Hva betyr det å få denne prisen, Marte-Helene Bjørk?

Marte Helene Bjørk portrett
Foto/ill.:
Silje Alvestad

Bildet over: Marte-Helene Bjørk

– Prisen er svært viktig for den forskningen vi gjør.  Den viser at temaet og metodene vi bruker har relevans, og det er vesentlig for å innhente ekstern finansiering. For meg personlig betyr det mye at arbeidet mitt er synlig på Det medisinske fakultetet, der det finnes så mye forskning på høyt internasjonalt nivå. Jeg er også glad for at prisen viser at det er mulig og viktig å kombinere legearbeid med akademisk arbeid på høyt nivå.

– En stor glede å få en slik anerkjennelse

Nils Erik Gilhus ved Klinisk institutt 1 får Søren Falch Seniorprisen.

Nils Erik Gilhus
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlebær

Bildet over: Nils Erik Gilhus

Prisen er blant annet enn personlig tildeling på 250 000 kroner.

Hva skal midlene gå til? 

–  Forskning forutsetter jevn tilgang på midler. Institusjonene dekker basis, først og fremst lokaler og lønn, men konkurranseutsatte midler er nødvendige for nesten all drift. Internasjonalt samarbeid er en av universitetets viktigste oppgaver og er avgjørende for alle som ønsker å bidra i forskningsfronten. Det er vanskelig å reise akkurat nå med covid-19, men kontakt med ledende forskningsmiljøer og aktiv deltagelse ved fagmøter er en prioritet.

Hva betyr det å få denne prisen?

– Det er en stor glede å få en slik anerkjennelse. Nettopp det at prisen kommer fra dem som kjenner meg og forskningen min godt, gjør det ekstra stas. Forskningen som ligger til grunn for prisen, har jeg utført i samarbeid med en lang rekke kolleger. Uten dem, ingen pris. De 28 som jeg har veiledet til doktorgrad, er kanskje aller viktigst. Samarbeidet mellom oss som klinikere, epidemiologer og statistikere, samt immunologer og andre laboratorieforskere ved Fakultetet er en forutsetning for de resultatene som jeg har oppnådd. Prisen synliggjør den styrken og gleden som ligger i samarbeidet mellom universitet og universitetssykehus.

I tillegg til de nevnte vinnerne deles det ut tre undervisningspriser. Disse går til: 

  • Undervisningsgruppen for samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Nytt undervisningsopplegg i statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Akuttmedisin, v. Professor Anne Berit Guttormsen, universitetslektorene Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge, Klinisk institutt 1

Les mer her: https://www.uib.no/med/135843/fakultetets-dag-2020-%E2%80%93-prisvinnere#-rets-undervisningspriser

Program til dagen finner du her: Fakultetets dag 2020

Følg eventen her! https://uib.zoom.us/j/63113397234?pwd=a1ZKVUNLbGVsdnh1Rnp5L0hpckxvdz09#success