Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Njølstad mottar Helse Vest forskningspris

Professor Pål Njølstad mottar Helse Vest sin forskningspris for sitt banebrytende arbeid på barnediabetes.

Njølstad
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hovedinnhold

Njølstad, som jobber som professor ved Klinisk institutt 2, får prisen for sin banebrytende forskning på barnediabetes. Han har jobbet med å identifisere genetiske årsaker til ulike former for barnediabetes. Dette betyr mye for kronisk syke barn:

– Bedre forståelse av sykdomsmekanismene og terapi gir mange år med bedre livskvalitet for denne pasientgruppa. Bedre livskvalitet omfattar også i praksis foreldre og nærmeste familie til disse barna, skriver Helse Vest i en pressemelding

Njølstad selv vil gjerne takke forskningsmiljøet:

– Jeg vil takke Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus for veldig god støtte. Samarbeid mellom sykehus og universitet er avgjørende for at denne type forsking er mulig. Jeg er heldig som får arbeide i et miljø der dette er svært godt, og håper våre resultat kan være inspirerende for unge leger og forskere. Jeg vil også benytte anledningen til å takke medarbeidere i forskningsgruppen - prisen er resultat av et kjempegodt teamarbeid i mange år. Og pasientenes vilje til å være med i studiene har vært enestående.

Ralf Kellman ved Institt for biovitenskap for Helse Vest sin innovasjonspris. Tildelingen ble, som følge av pandemien, gjennomført digitalt onsdag 4. november.