Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Tildeling

Mottar millioner fra Kreftforeningen

Nils Halberg ved Institutt for biomedisin mottar nesten 8 millioner fra Kreftforeningen for sin forskning på fedme og bukspyttkjertelkreft.

Hallberg-lab
Halberg-lab. Nils Halberg øverst til venstre.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

– Fedme påvirker kreft på forskjellig vis, sier Halberg.

Han er en del av et større forskningsfelt (med blant andre Anders Molven og Emmet McCormack) ved Universitetet i Bergen som forsker på bukspyttkjertelkreft, også kalt pankreaskreft. Nå har han, som den eneste ved UiB i år, mottatt flere millioner fra Kreftforeningen for å fortsette sitt arbeid.

Mellom 15 til 20 prosent av kreftdødsfall er relatert til fedme. Halberg undersøker hvordan stoffskiftet til pasientene påvirker stoffskiftet til kreftcellene, og deres genuttrykk.

– Vi har i vår forskning sett interessante koblinger mellom pasientenes metabolske status, altså stoffskifte og utviklingen av kreftcellene. Det vi ser er at kreftcellene tilpasser seg sine omgivelser, forklarer Halberg.

Epigenetiske forandringer

Det forskningsgruppen har sett, kan kaste nytt lys over hvorfor fedme gir økt risiko for kreft, og synliggjør behovet for å tilpasse kreftbehandlingen til den enkelte pasient. En kreftcelle hos en pasient med overvekt oppfører seg nemlig ikke likt som en kreftcelle hos en slank person.

– Strengen av DNA som inneholder alt vårt arvemateriale har både åpne og lukkede områder som typisk svarer overens med hvor aktiv denne delen av DNAet er. Dette kaldes epigenetisk regulering. Vi har sett at miljøet som omgir kreftcellene, altså pasientenes kroppssammensetning, påvirker hvilke områder i DNA strengen som er åpne eller ikke. Denne reguleringsmekanismen mener vi er viktig for utviklingen av pankreaskreft, sier Halberg.

– Avgjørende

Tildelinger som de fra Kreftforeningen er avgjørende for at Halberg og gruppen kan fortsette med kreftforskningen:

– Å få «research funding» som dette er helt avgjørende og fantastisk viktig. Dette innebærer at vi kan fortsette arbeidet vårt i tre år til, og det er noe vi har jobbet hardt for, sier Halberg.

Tidligere har Halberg mottatt et rekrutteringsstipend/starting grant fra Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergen Forskningsstiftelse). Han fikk også midler fra Kreftforeningen i 2006 i en Open Call.