Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Gir pustehjelp til nyfødte i Uganda

Ny pustemaske gjør det enklere å gjenopplive nyfødte som ikke puster selv. Dette viser unik UiB-studie gjennomført ved Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda.

en kvinne trener opp andre kvinner i bruken av larynksmaske. På benken ligger en dukke.
Opplæring av jordmødre. Anestesilege Clare Lubulwa viser en gruppe jordmødre hvordan larynksmasken skal settes in på en treningsdukke.
Foto/ill.:
Thorkild Tylleskär

Hovedinnhold

– Nærmere en million nyfødte vil dø i 2020 på grunn av at de ikke puster selv ved fødselen. Mange flere vil overleve med hjerneskade. For å forhindre hjerneskade, må luft umiddelbart blåses inn i lungene til den nyfødte, kalt ventilasjon, forklarer professor og barnelege Thorkild Tylleskär ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

I de fleste land er det jordmødre, og ikke leger, som tar seg seg av nyfødte som ikke puster etter fødselen. De ventilerer de nyfødte med en selvoppblåsbar ballong eller «bag» og ansiktsmaske.

– Dette er en vanskelig ferdighet med høy risiko for luftlekkasjer og at for lite oksygen når den nyfødtes hjerne, forteller professoren.

Professoren har vært veileder for to doktorgradsstipendiater, Nicolas Pejovic og Susanna Myrnerts Höök, som har sett nærmere på utfordringen. Stipendiatene har i en stor randomisert studie sammenlignet bruken av de ordinære maskene og en såkalt larynksmaske.  

– Larynksmasken er et kort rør, en luftveistube som plasseres blindt direkte i halsen på det nyfødte, noe som minimerer risikoen for luftlekkasje, og øker mengden luft som når lungene. Larynksmasker brukes for tiden av anestesileger under kirurgiske inngrep, men har ikke tidligere blitt benyttet av jordmødre som gjenoppliver nyfødte, sier Tylleskär.

Unik studie

I en stor, randomisert studie ble totalt 1263 nyfødte gjenopplivet med enten larynksmaske eller ansiktsmaske. Studien ble gjennomført på Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda, i 2018-2019, og er den første i sitt slag. Alle gjenopplivninger ble filmet.

– Intervensjonen viste at larynksmasken trygt kan brukes av jordmødre, forteller Tylleskär.

Totalt sett var det ikke flere nyfødte som overlevde, men et større antall nyfødte gjenopplivet med ansiktsmasker ble reddet med larynksmasker enn det motsatte:

– Jeg tenker at larynksmasken fungerer bedre, den var lettere for jordmødrene å bruke og i tidligere studier kunne vi se at tiden det tok før de nyfødte begynte å puste selv var kortere. Men, forskjellen var ikke så stor at man kunne se en forskjell i dødelighet hos de nyfødte, sier professoren.

Viktig verktøy

Han mener at larynksmasken kan være et av flere viktige verktøy for å få ned spedbarnsdødeligheten i fremtiden: 

– FNs bærekraftmål har satt seg som mål å halvere nyfødtdødeligheten innen 2030. Tiden renner fort ut. Denne studien viser at vi ennå ikke har noe enkeltstående tiltak for å redde hundretusenvis av nyfødte som dør i forbindelse med fødselen. Vi har imidlertid utvidet verktøysettet vårt. I fremtiden bør larynksmaske være et viktig verktøy for å nå vårt ambisiøse mål innen 2030, sier professoren.

Se en video om prosjektet (Vimeo): https://vimeo.com/483575078

Les artikkelen her: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2005333