Hjem
Det medisinske fakultet

Informasjonsmøte om endringsprosjekt Økonomi ved Det medisinske fakultet

Organisasjon illustrasjon. Figurer som sitter på pulter med et organisasjonskart mellom seg
Foto/ill.:
Colourbox

Det medisinske fakultet har høsten 2020 gjennomført prosjekt i forbindelse med mottak av nye IT-system gjennom BOTT økonomi. Arbeidsgruppen og styringsgruppen har nå levert sine sluttrapporter.

I forbindelse med dette har fakultetsledelsen besluttet å gå videre med utredning av en organisasjonsmodell der alle økonomer for hele fakultetet samles under en felles personalledelse og at arbeidsledelse også ligger i seksjon for økonomi. I størst mulig grad der det er hensiktsmessig foreslås det at arbeidsplass for økonomene legges til instituttene

I dette informasjonsmøtet vil det bli gitt nærmere informasjon om modellen det nå arbeides videre med. Det vil også bli gitt informasjon om fremdriftsplan for våren 2021.

Informasjonsmøtet er åpent for alle våre ansatte.