Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag til fakultetsstyret

Det skal velges nye kandidater til fakultetsstyret fra gruppe A, B, C og D. Fakultetet ønsker forslag til kandidater for gruppe A, B og C.

Election urne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det skal velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. 

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

- Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling

- Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling

- Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte

- Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C) er satt til onsdag 31. mars 2021.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no, Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, innen kl. 15.00 onsdag 31. mars 2021.

Les hele kunngjøringen: VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG