Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Kandidater til valg i fakultetsstyret og instituttrådene

Valgene på kandidater til fakultetsstyret og instituttrådene starter torsdag 27. mai kl. 9 og slutter onsdag 2. juni kl. 12. Her finner du kandidatene og stemmelenke.

Election urne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Les om vilkårene for valg her: Valg av fakultetsstyret og instituttråd | Det medisinske fakultet | UiB

Studentrepresentantene velges i valgforsamling ved Medisinsk Studentutvalg (MEDSU).

De øvrige kandidatene er som følger: 

Kandidater til fakultetsstyrevalget - Det medisinske fakultet

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Professor Asgeir Bårdsen, Institutt for klinisk odontologi

Professor Jutta Dierkes, Klinisk institutt 1

Professor Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi

Professor Bjørn Tore Gjertsen, Klinisk institutt 2

Professor Bettina Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Inari Kursula, Institutt for biomedisin

Professor Bjarne Robberstad, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Thorkild Tylleskär, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Postdoktor Jan-Inge Bjune, Klinisk institutt 2

Stipendiat Ester Anne Kringeland, Klinisk institutt 2

Postdoktor Maria Omsland, Klinisk institutt 2

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Seniorkonsulent Margarethe Bittins, Institutt for biomedisin

Seniorrådgiver Eirik Dalheim, fakultetsadministrasjonen, Det medisinske fakultet

Overingeniør Maria del Carmen Hernandez Valladares, Institutt for biomedisin

Overingeniør Sonja Ljostveit, Klinisk institutt 2

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for biomedisin

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Forsker Thomas Arnesen

Førsteamanuensis Tine Veronica Karlsen

Professor Inari Kursula

Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr

Professor Karl Johan Tronstad

Professor Margaret Lin Veruki

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Stipendiat Monica Hellesvik

Stipendiat Oda Caspara Krokengen

Stipendiat Emma Kayleigh Rigg

Stipendiat Irene Matre Thowsen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Overingeniør Even Birkeland

Overingeniør Tambudzai Kanhema Jakobsen

Overingeniør Hans Olav Rolfsnes

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for klinisk odontologi

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs

Professor Malin Viktoria Jonsson

Professor Kristin Solveig Klock

Instruktørtannlege Stig Løvold

Avdelingstannlege Karen Knudsen Reinholtsen

Professor Anne-Kristine N Åstrøm

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Overingeniør Jan Otto Forthun

Seniorkonsulent Christine Endal Kronenberger

Klinikkavdelingsleder May Britt Telle Midttveit

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Professor Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Førsteamanuensis Reidun Lisbeth Skeide Kjome

Førsteamanuensis Åshild Lunde

Professor Tehmina Mustafa

Professor Ingvild Fossgard Sandøy

Førsteamanuensis Magnus Vollset

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Stipendiat Sindre August Horn

Stipendiat Sahar Pahlavanyali

Postdoktor Juan Carlos Torrado Vidal

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Seniorkonsulent Anne Berit Kolmannskog

Førstekonsulent Erlend Nåmdal

Seniorkonsulent Olga Shangina

Rådgiver Berit Øxnevad-Gundersen

Kandidater til instituttrådsvalget - Klinisk institutt 2

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Professor Eva Gerdts

Professor Stefan Johansson

Professor Stian Knappskog

Professor Valerya Lyssenko

Professor Ola Myklebost

Professor Silje Skrede

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Postdoktor Jan-Inge Bjune

Stipendiat Ester Anne Kringeland

Postdoktor André Sulen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Seniorkonsulent Kjetil Haugsvær Dyrkolbotn

Førstekonsulent Linn Iversen

Overingeniør Sonja Ljostveit

Overingeniør Jørn Skavland

Kandidater til instituttrådsvalget - Klinisk institutt 1

Valget av representanter fra gruppe A, B og C til instituttrådet gjennomføres i valgforsamling med avtroppende instituttråd som valgforsamling.